fbpx

Stanowiska Zarządu ZWRP z 10 września 2021 r.

mikrofon
Międzynarodowe Forum PPP już za chwilę
15 września 2021
Drogi do innowacyjnych regionów i Polski
16 września 2021
Pokaż wszystkie

Stanowiska Zarządu ZWRP z 10 września 2021 r.

podpisywanie umowy

W załączeniu prezentujemy stanowiska Zarządu Związku Województw RP, które zostały podjęte 10 września (w trybie obiegowym) w następujących sprawach :

  • Rządowego programu społeczno-gospodarczego „Polski Ład” stanowisko Polski Ład ;
  • wprowadzenia w Polsce jednolitych wytycznych postępowania wobec pacjentów przyjmowanych do szpitali stanowisko w spr. wytycznych;
  • alokacji środków na instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 2021-2027, trybu wdrażania oraz systemu instytucjonalnego  stanowisko ryby alokacja;
  • projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (subwencja rozwojowa) oraz prezentacji „Proponowane kierunki zmian w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego” stanowisko subwencja rozwojowa;
  • waloryzacji opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy przeprowadzane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego stanowisko word;
  • wdrażania przez województwa środków na gospodarkę wodno-ściekową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności  stanowisko wod-kan .