fbpx

Start in… czyli nowy projekt dla start-upów na Podkarpaciu

Orły „Wprost” dla Podkarpacia
26 lutego 2024
Wkrótce w Mielcu AviaTech Challenge – Podkarpacki Hackathon Lotniczy
11 marca 2024
Pokaż wszystkie

Start in… czyli nowy projekt dla start-upów na Podkarpaciu

Start in… czyli nowy projekt dla start-upów na Podkarpaciu

Platformy Startowe Start in… to nazwa nowego projektu, który ma na celu wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć i rozwój przedsiębiorczości w makroregionie Polsce Wschodniej. Konferencja inaugurująca odbyła się w siedzibie Parku Naukowo Technologicznego Aeropolis w Jasionce z udziałem marszałka Władysława Ortyl.

Projekt jest realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z ARR MARR S.A. z Mielca, Kieleckim Parkiem Technologicznym, Accelpoint Sp. z o.o. oraz Speedup VCG Sp. z o.o. Projekt „Platformy Startowe Start In…” finansowany jest z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027”.

Platformy Startowe Start in… to program inkubacji dla startupów, które mają pomysł na innowacyjny produkt lub usługę i chcą go zweryfikować i rozwijać pod okiem doświadczonych mentorów i ekspertów. Program oferuje nie tylko wsparcie merytoryczne i doradcze, ale także możliwość uzyskania mikrograntu na etapie inkubacji oraz dofinansowania na późniejszym etapie. W ramach realizacji projektu przewidziano dwie ścieżki wsparcia: horyzontalną – obejmująca projekty z dowolnej branży oraz dedykowaną ścieżkę dotyczącą szeroko pojętej branży motoryzacyjnej.

To bardzo cenny projekt. Powstał jako ciekawy montaż finansowy i projektowy w wyniku współpracy wykraczającej poza Podkarpacie i oparty jest na moim ulubiony programie czyli Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Trzeba wspierać przedsiębiorczość i innowacje. Inkubatory, które powstawały w trudnych czasach, wciąż spełniają swoją rolę, rozwijają się, szukają rozwiązań. Nie można powiedzieć, że teraz jest łatwiej, bo wyzwania i wymagania są znacznie większepowiedział marszałek Władysław Ortyl.

Konferencja otwierająca projekt Platformy Startowe Start in… była okazją do zapoznania się z założeniami i korzyściami programu, ale także do nawiązania kontaktów i współpracy z innymi podmiotami ekosystemu startupowego w Polsce Wschodniej. Wśród prelegentówznaleźli się przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, RARR S.A., startupów i funduszy inwestycyjnych. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały sukcesy i doświadczenia startupów, które uczestniczyły w poprzednich edycjach programów inkubacyjnych realizowanych przez PARP.

Platformy Startowe Start in … to kompleksowy program wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup od momentu ich rejestracji w formie spółki kapitałowej do czasu stworzenia minimalnej wersji produktu (MVP) i przygotowania modelu biznesowego.

Utworzony w ramach projektu Panel Ekspertów będzie wybierał najlepsze pomysły do procesu inkubacji. Przy ocenie projektów uwzględniane będą kryteria związane z innowacyjnością pomysłu, przewagami konkurencyjnymi, potencjałem biznesowym, doświadczeniem i kwalifikacjami Pomysłodawców oraz osób wchodzących w skład Zespołu, wykonalnością przedsięwzięcia.

Dodatkowo jako kryterium premiujące oceniane będzie, czy pomysł dotyczy wprowadzenia na rynek rozwiązań uwzględniających ekologiczne lub społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju.

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich lub zespołów tych osób, posiadających pomysł na innowacyjny produkt lub usługę, w celu przygotowania innowacyjnego wyrobu bądź usługi w formie MVP. Pomysłodawcy muszą być właścicielami zgłaszanego pomysłu i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Do projektu aplikować mogą osoby fizyczne bez względu na miejsce zamieszkania, posiadające innowacyjny przynajmniej w skali kraju pomysł na biznes. Obligatoryjnym warunkiem jest w przypadku przyjęcia do inkubacji rejestracja przedsiębiorstwa typu startup na terenie Polski Wschodniej.

więcej na stronie https://startin.pl/

podkarpackie.pl