fbpx
certyfikaty
Nowi członkowie Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie
12 marca 2021
Świętokrzyskie podzieliło środki z PFRON – u
16 kwietnia 2021

Już 24 marca Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli powoła Świętokrzyski Zespół Innowatorów Dwujęzyczności. Głównym celem działania będzie promowanie kultury nauczania dwujęzycznego oraz współpraca i wymiana doświadczeń między osobami zainteresowanymi ideą dwujęzyczności.

W ramach działań Zespołu organizowane będą spotkania mające na celu kształtowanie polityki świętokrzyskiej dwujęzyczności, dedykowane nauczycielom poszczególnych etapów edukacyjnych.

Więcej informacji o projekcie, realizowanym od 5 lat przez placówkę, promującą prowadzenie zajęć edukacyjnym w języku polskim oraz innym języku nowożytnym, pomaganie uczniom w opanowaniu w mowie i piśmie, a przede wszystkim – w umiejętności praktycznego posługiwania się językiem, można uzyskać na stronie internetowej Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (scdn.pl). Warto także śledzić profil FB instytucji Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach | Facebook