fbpx
nauczyciel
Świętokrzyski Zespół Innowatorów Dwujęzyczności
19 marca 2021
solidarność
Unijne miliony dla świętokrzyskich uczniów i seniorów
21 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

Świętokrzyskie podzieliło środki z PFRON – u

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na 2021 rok samorząd województwa miał do rozdysponowania ponad 9 mln zł.

 

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości ponad 7 mln zł zostało przyznane dla organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej.

– W naszym województwie jest 6 takich Zakładów, których głównym celem działania jest rehabilitacja lecznicza, społeczna i zawodowa, pozwalająca osobom z niepełnosprawnościami uzyskać nowe umiejętności i podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych. Udzielone dofinansowanie zapewni bieżące funkcjonowanie ZAZ – ów oraz umożliwi zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w bieżącym roku – informuje marszałek Andrzej Bętkowski.

Wicemarszałek Renata Janik dodaje, że z puli otrzymanych na 2021 rok środków, ponad 2 mln zł zostało przyznane na roboty budowlane w obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Środki umożliwią wykonanie robót pozwalających rozszerzenie oferty i zwiększenie dostępności do rehabilitacji oraz podniesienia standardów opieki nad osobami z niepełnosprawnościami w takich placówkach jak np. Domy Pomocy Społecznej, Szpitale czy placówki dziennego pobytu.

Źródło i foto: www.swietokrzyskie.pro