fbpx

Unijne miliony dla świętokrzyskich uczniów i seniorów

Świętokrzyskie podzieliło środki z PFRON – u
16 kwietnia 2021
pielęgnacja
Profilaktyka raka szyjki macicy w Świętokrzyskiem
30 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

Unijne miliony dla świętokrzyskich uczniów i seniorów

solidarność

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zadecydował o przyznaniu dofinansowania unijnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dla 12 projektów, których celem jest rozwój kompetencji cyfrowych uczniów, wzmocnienie szkolnictwa zawodowego oraz utworzenie klubu seniora.

 

– Dofinansowanie otrzyma dziewięć projektów, które będą realizowane w szkołach, mających swoje siedziby w gminach: Oksa, Dwikozy, Waśniów, Łubnice, Słupia, Bieliny, Fałków oraz w mieście Kielce i w Końskich – informuje wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik. –  Autorzy przedsięwzięć zaplanowali dla dzieci i młodzieży różnorodne zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem technologii komputerowych. Szkoły przeznaczą część funduszy na rozbudowę sieci internetowych oraz doposażenie lub unowocześnienie  pracowni informatycznych.

 

Kolejne dwa projekty, o wartości ponad 1, 6 mln zł unijnego dofinansowania, przewidują rozwijanie edukacji zawodowej w dwóch placówkach w Kielcach – Zespole Szkół nr 2 i Centrum Kształcenia Awans. Łącznie 166 uczniów weźmie udział w specjalistycznych kursach zawodowych oraz w płatnych stażach w firmach z branż, które są zbieżne z kierunkami kształcenia poszczególnych szkół. Same placówki wzbogacą się o nowoczesny sprzęt do pracowni. Projekty zapewnią młodym ludziom zdobycie wiedzy, doświadczeń i umiejętności oczekiwanych przez przyszłych pracodawców.

 

Ponadto jeden z nowych projektów dotyczy pomocy dla osób starszych – w gminie Opatowiec powstanie Klub Seniora, w którym przewidziano wsparcie dla 35 osób. W placówce, do której z funduszy unijnych zostanie zakupione całe wyposażenie, odbywać się będą zajęcia sportowe, artystyczne, informatyczne, kulinarne i szachowe. Projekt zyskał unijne dofinansowanie w kwocie 1 mln zł.

 

– Wszystkie zatwierdzone dziś (przyp. red. 21 kwietnia br.) do realizacji przedsięwzięcia zostały pozytywnie ocenione w ramach konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego rozstrzygniętych już wcześniej, jednak wówczas nie wystarczyło dla nich pieniędzy – podsumowuje wicemarszałek Renata Janik. – Przypomnę, że dostępne fundusze unijne przeliczane są „na bieżąco” z euro na złotówki. Wysoki kurs waluty europejskiej spowodował, że w budżecie RPO pojawiły w tym miesiącu nowe środki. To właśnie pozwoliło na dofinansowanie kolejnych projektów społecznych.

źródło: www.swietokrzyskie.pro