fbpx
Śląskie. Modernizacja stacji pogotowia ratunkowego
3 stycznia 2023
Znamy laureatów konkursu „Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz 2022”
17 stycznia 2023
Pokaż wszystkie

Szlak Zabytków Techniki coraz dłuższy

Od początku funkcjonowania Szlak Zabytków Techniki składał się z 29 obiektów. W ciągu 16 lat do sieci dołączyło 17 obiektów, a 6 zostało wykluczone. Od 1 stycznia 2023 r. liczba ta znowu wzrośnie. Szlak tworzyć będą aż 42 obiekty. Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego do Szlaku dołączyły:

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie;
Stacja Biblioteka w Rudzie Śląskiej – Chebziu.
Oba obiekty pozytywnie przeszły procedurę aplikowania do Szlaku zgodnie z zapisami Regulaminu funkcjonowania Szlaku Zabytków Techniki, spełniając kryteria stawiane obiektom na Szlaku i otrzymały pozytywną rekomendację Operatora Szlaku – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Do Szlaku dołączają obiekty, które znakomicie wykorzystują dziedzictwo przemysłowe dla potrzeb turystyki i kultury. Posiadają odpowiednią infrastrukturę oraz w pełni gotową ofertę dla szerokiego grona odbiorców. Możemy być pewni, że znacząco wzmocnią ofertę Szlaku. Współpraca z nimi została już przetestowana podczas INDUSTRIADY. Oba obiekty co najmniej dwukrotnie otrzymały tytuł „obiektu zaprzyjaźnionego INDUSTRIADY”.

Dworzec w Rudzie Śląskiej – Chebzie, na którym zlokalizowana jest Stacja Biblioteka należał do Szlaku Zabytków Techniki od samego początku jego funkcjonowania tj. od 2006 r. Ze względu na niespełnianie kryteriów przynależności do Szlaku (m. in. zły stan techniczny i brak oferty kulturalno-turystycznej) został w 2010 r. skreślony z listy obiektów należących do tej sieci.

W ostatnich latach władze miasta Ruda Śląska przejęły teren dworca od Polskich Kolei Państwowych, a dzięki środkom pozyskanym m. in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zmodernizowały go i dały mu “drugie życie” powołując na jego terenie “Stację Biblioteka” dzięki czemu zrewitalizowany dworzec kolejowy służy obecnie mieszkańcom Chebzia również jako wypożyczalnia książek oraz miejsce organizacji wydarzeń kulturalnych. Takie powroty na Szlak bardzo cieszą – mówi Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.

Wiele obiektów wchodzących w skład Szlaku zyskało nowe życie dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej. Podobnie było z Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Także dzięki wsparciu funduszy unijnych w obiektach dawnej elektrowni Huty Królewskiej 27 listopada 2021 r. rozpoczęło swoją działalność Muzeum Hutnictwa. Wielkie piece, walcarka, prasa i prostownica do szyn kolejowych, to tylko część urządzeń, którą każdy może zobaczyć w ożywionym na nowo obiekcie w Chorzowie. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie jest samorządową instytucją kultury Miasta Chorzów.

Cieszę się, że kolejny chorzowski zabytek techniki należy do tej najbardziej interesującej trasy turystyki industrialnej w Polsce, tym bardziej, że to jedyne na Szlaku, a także w Polsce Muzeum dedykowane bogatej historii hutnictwa żelaza i stali, tak istotnej dla naszego regionu – mówi Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.

Powstały w 2006 r. Szlak Zabytków Techniki to autentyczne i różnorodne obiekty dziedzictwa przemysłowego połączone w jedną, regionalną sieć współpracy. Dzięki inicjatywie podjętej przez Województwo Śląskie stworzono szlak turystyczno-kulturowy będący nie tylko narzędziem promocji, ale także elementem świadomego zarządzania walorami rozwojowymi regionu. Szlak Zabytków Techniki to symbole ery przemysłowej zebrane pod wspólną marką, które stały się jedną z wizytówek regionu.

 fot. T. Zakrzewski Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

źródło: slaskie.pl