fbpx

„Tak” dla przedłużenia elastycznych zasad dotyczących funduszy UE

W Smolnikach na Podlasiu powstanie ośrodek terapeutyczny
16 lipca 2021
Prawie 11 milionów dla opolskich szpitali
30 lipca 2021
Pokaż wszystkie

„Tak” dla przedłużenia elastycznych zasad dotyczących funduszy UE

flaga unii

Unijne regiony i miasta zwróciły się do Komisji Europejskiej o rozszerzenie stosowania nadzwyczajnych środków elastyczności, aby poradzić sobie z kryzysem spowodowanym pandemią COVID-19. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Europejski Komitet Regionów wskazują bowiem na wyraźne zapotrzebowanie lokalnych i regionalnych władz na rozszerzenie środków elastyczności wprowadzonych w zeszłym roku w celu uruchomienia funduszy strukturalnych UE i pomocy państwa w walce z pandemią COVID-19.

Zdaniem samorządowców, należy utrzymać nadzwyczajne zasady dla regionów i miast, aby zapewnić ciągłość inwestycji w sytuacjach nadzwyczajnych oraz wdrożyć kluczowe inicjatywy, takie jak programy utrzymania miejsc pracy. Postulat ten ujęto w piśmie podpisanym wspólnie przez przewodniczącego Komitetu Regionów Apostolosa Tzitzikostasa i przewodniczącą komisji budżetu UE Komitetu Regionów (COTER) Isabelle Boudineau, skierowanym do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i unijnych komisarzy.

Komitet Regionów wskazuje, że w ubiegłym roku w obliczu pandemii COVID-19 to właśnie miasta i regiony wzięły na siebie główną część zarządzania kryzysowego. W ramach dwóch inicjatyw inwestycyjnych w odpowiedzi na koronawirusa (CRII i CRII+) wprowadzono wyjątkowe i użyteczne środki elastyczności umożliwiające wykorzystanie funduszy polityki spójności na lata 2014–2020 do finansowania środków związanych z pandemią COVID-19, takich jak inwestycje w sektorze opieki zdrowotnej, wsparcie dla MŚP i rynku pracy. Ponadto państwa członkowskie zaczęły właśnie wdrażać nowy program REACT-EU mający wesprzeć najbardziej dotknięte kraje i regiony UE. W ramach tej nadzwyczajnej inicjatywy ustawodawczej za pośrednictwem funduszy strukturalnych ma zostać udostępnione 47,5 mld euro.

Komisja COTER przeprowadziła ankietę wśród członków KR-u, by zrozumieć, w jaki sposób instytucje zarządzające funduszami strukturalnymi radzą sobie z tymi trzema instrumentami nadzwyczajnymi. Wyniki  wskazują, że instytucje te wyraźnie opowiadają się za rozszerzeniem środków elastyczności. W związku z tym, w opinii Komitetu Regionów, Komisja Europejska powinna rozważyć: przedłużenie możliwości zastosowania 100-proc. stawki współfinansowania UE na kolejny rok, na okres po 30 czerwca 2021 r., rozszerzenie zasady „n+3”, tymczasowe podwyższenie progu pomocy państwa de minimis, czyli kwot pomocy państwa dla podmiotów gospodarczych  (głównie przedsiębiorstw), o których państwa członkowskie nie muszą powiadamiać KE.

„Terminowe przedłużenie elastycznych zasad pozwoliłoby utrzymać inwestycje potrzebne obywatelom i przedsiębiorstwom zmagającym się z kryzysem i zmniejszyć obciążenie pracą setek regionalnych instytucji zarządzających, które znajdują się pod ogromną presją związaną z zakończeniem programów spójności na lata 2014–2020, uruchomieniem programów na lata 2021–2027 i przyczynieniem się do rozpoczęcia realizacji krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności” – zaznacza Komitet.

Badanie dotyczące wdrażania inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa zostało zainicjowane w maju 2021 r. przez komisję COTER. Zebrano w nim opinie i doświadczenia 67 przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych (urzędników, polityków lub innych), instytucji zarządzających programami operacyjnymi funduszy strukturalnych oraz innych zainteresowanych stron na szczeblu lokalnym i regionalnym w 20 państwach członkowskich UE, w tym Polski.

Źródło: samorząd pap