fbpx

Umowa na projekt linii kolejowej do Modlina podpisana

Złoty Lajk dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
Złoty Lajk dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
4 grudnia 2023
Zakończyła się przebudowa Oddziału Dermatologii Szpitala Dziecięcego w Warszawie
Zakończyła się przebudowa Oddziału Dermatologii Szpitala Dziecięcego w Warszawie
18 grudnia 2023
Pokaż wszystkie

Umowa na projekt linii kolejowej do Modlina podpisana

Umowa na projekt linii kolejowej do Modlina podpisana

Konsorcjum Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o. i YLE Inżynierowie zaprojektuje linię kolejową do lotniska w Modlinie oraz stację kolejową Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin. 7 grudnia podpisana została umowa z wykonawcą. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na realizację przedsięwzięcia ponad 22 mln zł, w tym 9 mln zł na dokumentację projektowo-kosztorysową. Prace projektowe i budowlane potrwają około pięciu lat.

20 lipca 2016 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego zawarł porozumienie z PKP Polskie Linie Kolejowe w sprawie budowy odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin i budowy stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa/Modlin. W efekcie PKP PLK S.A. stały się realizatorem tej inwestycji, a samorząd województwa zadeklarował chęć współpracy i pokrycie kosztów m.in. etapu przedprojektowego inwestycji – opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji i wykupu gruntów.

Jak podkreśla Konrad Wojnarowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, linia kolejowa do lotniska w Modlinie to bardzo ważna i potrzebna inwestycja. – To nie tylko szybszy i bardziej komfortowy dojazd do samego lotniska, ale także szansa na rozwój północnego Mazowsza. Właśnie dlatego samorząd województwa zdecydował o przeznaczeniu na tę inwestycję ponad 22 mln zł i zobowiązał się do sfinansowania etapu realizacyjnego w przypadku braku środków z UE.

Przewiduje się, że prace budowlane zostaną sfinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. W budżecie województwa mazowieckiego i wieloletniej prognozie finansowej zostały zarezerwowane środki na realizację etapu projektowego tego przedsięwzięcia. Na 2024 rok zapisano na ten cel 11,3 mln zł, a na 2025 rok – 10,8 mln zł (w tym 9 mln zł na dokumentację projektowo-kosztorysową i 9 mln zł na wykup gruntów). Wcześniej Samorząd województwa sfinansował prace przedprojektowe.

– Inwestycja jest niezmiernie ważna dla rozwoju naszego lotniska, a przede wszystkim dla osób z niego korzystających. Bezpośrednie połączenie kolejowe z portem lotniczym w Modlinie wpłynie zdecydowanie na komfort podróży i skróci czas dotarcia do lotniska – powiedział wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcin Podsędek.

6 listopada 2023 r. PKP PLK SA wybrały najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej, którą złożyło konsorcjum Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o. i YLE Inżynierowie. Wartość oferty to 4,87 mln zł.

– Cieszę się, że po wielu latach przy wsparciu samorządu województwa mazowieckiego ta inwestycja zostanie zrealizowana. Mieszkańcy będą mogli liczyć na poprawę komfortu dojazdu do Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Dzięki rozbudowie linii kolejowej zdecydowanie poprawi się jakość podróży – zauważa Anna Brzezińska, przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Projekt obejmuje budowę nowej, dwutorowej linii kolejowej od stacji Modlin do stacji Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin. Jej długość to ok. 5,8 km. Planowana jest także budowa naziemnej stacji kolejowej MPL Warszawa Modlin w okolicach istniejącego ronda. Wariant zakłada wykonanie dwóch torów stacyjnych z peronem o długość 200 m. Konieczna będzie również rozbudowa istniejącej stacji kolejowej Modlin o kolejny tor i peron o długości 200 m. W ramach prac przewidziano też budowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 62 nad nową linią kolejową, budowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2413W i wiaduktu drogowego w ciągu drogi do obsługi lotniska.

źródło: mazovia.pl