fbpx

Unijne dotacje na wsparcie usług społecznych w powiecie gdańskim

euro
Pomorski Inkubator Kultury zaprasza artystów z regionu
16 kwietnia 2021
kajaki
Majówka na Pomorzu. Poznaj ofertę turystyczną
30 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

Unijne dotacje na wsparcie usług społecznych w powiecie gdańskim

monety

Powiat gdański otrzymał dotację z Unii Europejskiej na realizację dwóch projektów z zakresu usług społecznych. Marszałkowie województwa pomorskiego: Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali umowy oraz wręczyli symboliczne czeki informujące o dofinansowaniu.

 

Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pomocą objętych zostanie ponad 300 mieszkańców powiatu gdańskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Działania będą realizowane do końca czerwca 2023 r.

 

Pierwszy projekt ma na celu zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób bezrobotnych lub biernych zawodowo. Będą oni mogli skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego, psychologa czy coacha oraz uczestniczyć w warsztatach integrujących. Zaplanowano także organizację szkoleń, staży oraz pośrednictwa pracy. Dodatkowo na terenie powiatu powstanie Centrum Integracji Społecznej.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z kołem gdańskim Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Jego wartość to ponad 3,51 mln zł, z czego dofinasowanie unijne stanowi 2,98 mln zł.

 

Celem drugiego projektu jest rozwój usług społecznych, które przyczynią się do wsparcia osób, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych, poprzez udzielenia im kompleksowego wsparcia psychologicznego i społecznego. Służyć temu będzie utworzenie Psychotraumatologicznej Poradni Rodzinnej oraz Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego.

Pomoc będzie obejmować również wdrożenie programów wsparcia dla rodzin biologicznych przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz osób będących w pieczy zastępczej lub zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej. Prowadzone będą dla nich m.in. zajęcia profilaktyczne, zdrowotne i artystyczne.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze stowarzyszeniem Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne „Interios” oraz firmą Spectrum Research Agnieszka Małecka-Jagła. Jego wartość to ponad 1,55 mln zł, z czego dofinasowanie unijne stanowi 1,32 mln zł.

Źródło: pomorskie.eu