fbpx

W MSWiA o ochronie ludności i obronie cywilnej

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu „Innowacyjny Samorząd” 2024
20 marca 2024
Samorządy „Rzeczpospolitej” – cztery województwa z wyróżnieniami
Samorządy „Rzeczpospolitej” – cztery województwa z wyróżnieniami
27 marca 2024
Pokaż wszystkie

W MSWiA o ochronie ludności i obronie cywilnej

MSWiA o obronie cywilnej

Najważniejsze kwestie i założenia dotyczące projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej były tematem debaty, która odbyła się 22 marca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zaproszenie od ministra Marcina Kierwińskiego przyjął m.in. dr Jakub Mielczarek – dyrektor biura ZWRP.

W debacie wzięli także udział przedstawiciele Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin RP, Związku Powiatów Polskich czy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych i Związku Samorządów Polskich.

Tego samego dnia w MSWiA odbyła się konferencja prasowa ministra spraw wewnętrznych i administracji – Marcina Kierwińskiego oraz wicepremiera, a jednocześnie Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, która dotyczyła dokładnie tych samych zagadnień.

Podczas konferencji wicepremier poinformował, że na czele obrony cywilnej RP staje minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

– To dowodód na to, że państwo na najwyższym poziomie angażuje się w ochronę swoich obywateli. Zawsze będziemy bronić nie tylko każdego skrawka naszego terytorium, ale także każdego z obywateli Polski – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MSWiA podczas konferencji dodał:

– Ochrona ludności, obrona cywilna dotyczą zdarzeń, które dzieją się na każdym poziomie naszego państwa – które mogą dziać się na poziomie gminy, powiatu, województwa i całego kraju. Dlatego w ten proces muszą być włączone władze samorządowe, a nad wszystkim musi być państwo, które udostępnia zasoby: finansowe, zasoby służb. Tutaj będzie bardzo ważna rola Państwowej Straży Pożarnej.

– Chcemy maksymalnie mocno uruchomić narzędzia, które pozwolą partycypować państwu w wydatkach, jakie będzie ponosić władza samorządowa na różnych poziomach. Uruchomimy do tego specjalny fundusz, który będzie miał 2 filary: rządowy, centralny i filar bezpośredniego wsparcia samorządów. Tutaj nieocenieni będą wojewodowie – na styku administracji samorządowej z administracją centralną. Chcemy, aby dodatkowe środki na ten cel były zapewnione. Na obronie nie możemy oszczędzać. – zapewnił Kierwiński.