fbpx

W sprawie propozycji modernizacji i poprawy efektywności szpitalnictwa

Z Zespołu Eksperckiego ds. Polityki Energetycznej ZWRP
26 stycznia 2022
Ze styczniowego posiedzenia plenarnego KWRiST
28 stycznia 2022
Pokaż wszystkie

W sprawie propozycji modernizacji i poprawy efektywności szpitalnictwa

Komisja ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Związku Województw RP wyraża stanowczy brak akceptacji dla przedstawionego przez Ministerstwo Zdrowia projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa.

W stanowisku z 25 stycznia 2022 r. Komisja zauważa, że jednostki samorządu terytorialnego od momentu wejścia, w ramach reformy administracji publicznej, w prawa i obowiązki podmiotu tworzącego dla określonych podmiotów leczniczych, podjęły działania zmierzające do utrzymania, modernizacji i rozwoju podległych szpitali. W ciągu ostatnich dwudziestu lat samorządy województw jako podmioty tworzące, poczyniły wielomilionowe nakłady ze środków własnych oraz środków Unii Europejskiej na modernizację i konsolidację podległych jednostek. Działania samorządu, połączone z aktywnością kierowników podmiotów leczniczych, przyczyniły się do spektakularnych zmian warunków udzielania świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców naszego kraju. Wieloletnia dbałość o podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz wkład samorządów w rozwój infrastruktury ochrony zdrowia zostają zakwestionowane w proponowanych rozwiązaniach legislacyjnych w przedmiotowym projekcie ustawy.

W ocenie Komisji, zamiast oczekiwanych zmian w poziomie finansowania świadczeń zdrowotnych oraz racjonalizacji zakresów działania podmiotów leczniczych, jak również zagwarantowania odtworzenia i utrzymania zasobów osobowych ochrony zdrowia, podejmowane są działania mające na celu umniejszenie, a nawet wyłączenie prerogatyw samorządów jako podmiotów tworzących w zakresie podejmowania decyzji osobowych i majątkowych wobec podległych podmiotów leczniczych. Spychanie jednostek samorządu terytorialnego do roli podmiotów co najwyżej opiniujących decyzje w sprawie „własnych” szpitali oraz dopuszczenie do działania osób i instytucji trzecich w imieniu szpitali, lecz na ich rachunek, z jednoczesnym silnym ograniczeniem odpowiedzialności prawnej tych osób wobec szpitali i ich właścicieli, jest działaniem naruszającym podstawowe kanony prawa i godzi w fundament państwa jakim jest ochrona prawa własności i praw nabytych.

Stanowisko Komisji Zdrowia i PS ZWRP w sprawie projektu ustawy o modernizacji