fbpx
O finansach samorządowych z Elżbietą Berezowską
5 lutego 2021
książki
WOŚP. Lubomirscy na aukcji ZWRP
9 lutego 2021
Pokaż wszystkie

W sprawie sejmików młodzieżowych

5 lutego br. z inicjatywy Biura Związku Województw RP odbyło się robocze spotkanie Przewodniczących Sejmików, Dyrektorów Kancelarii Sejmików i osób zaangażowanych w obsługę ciał uchwałodawczych.

Uczestnicy  tego zdalnego spotkania rozmawiali na temat projektu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa w zakresie dotyczącym utworzenia młodzieżowych sejmików wojewódzkich.

W poniedziałek 8 lutego br. odbędzie posiedzenie zespołu ds. ustrojowych przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które będzie poświęcone wspomnianej nowelizacji.

Dlatego Związek Województw RP chciał, aby w gronie praktyków, przedyskutować propozycje zmian.

Projekt nowelizacji był już przedmiotem dyskusji, która odbyła się w styczniu br. w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Związek Województw RP postulował wówczas, aby zrezygnować z wprowadzania obligatoryjnego powoływania młodzieżowych sejmików województwa.

Strona rządowa przygotowała nową wersję projektu (z 3 lutego br.), która uwzględnia tę propozycję. Teraz powoływanie sejmików ma być fakultatywne, tak jak ma to miejsce w przypadku młodzieżowego organu na poziomie gminy i powiatu.

Uczestnicy spotkania roboczego byli zgodni co do tego, aby tak, jak zakłada nowelizacja, uregulować prawnie działalność młodzieżowych sejmików przy samorządzie województwa.

W szczególności, że już obecnie istnieje 12 odpowiedników sejmików. Omówili także propozycje ich powoływania i odwoływania.

 

Aktualna wersja projektu Projekt ustawy – wersja 03.02.2021