fbpx

Warszawskie dzielnice z dofinansowaniem samorządu Mazowsza

Aktywne gospodynie z regionu żyrardowskiego z dofinansowaniem
7 września 2021
Budżet obywatelski Mazowsza – rusza głosowanie
15 września 2021
Pokaż wszystkie

Warszawskie dzielnice z dofinansowaniem samorządu Mazowsza

Ponad 9,3 mln zł m.in. na budowę szkoły czy adaptację pomieszczeń na potrzeby przedszkola oraz 815 tys. zł na rozwój bazy sportowej w pięciu dzielnicach – to działania, które zostaną zrealizowane w Warszawie dzięki wsparciu samorządu Mazowsza. Umowy z przedstawicielami dzielnic – Wola, Targówek, Białołęka, Żoliborz i Bielany podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. Kolejne dzielnice będą podpisywały umowy w późniejszym terminie.

Miliony na zadania ważne dla równomiernego rozwoju Mazowsza

Na realizację instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego władze regionu przeznaczyły ponad 160 mln zł. Dofinansowanie trafi również do dzielnic – Wola, Targówek i Białołęka. Wśród wspartych inwestycji znalazły się budowa szkoły, adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola oraz uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenia na terenie sportowo-kulturalny. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel ponad 9,3 mln zł. Wicemarszałek Wiesław Raboszuk zwraca uwagę, że efekty inwestycji realizowanych dzięki środkom przekazywanym w ramach tego instrumentu są doceniane przez lokalną społeczność. – Nasze wsparcie to dodatkowy bodziec do rozwoju dla wielu samorządów lokalnych. Na te inwestycje czekają mieszkańcy, którym zależy na bezpiecznym, przyjaznym i atrakcyjnym otoczeniu.

 

  • Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza

Samorząd Mazowsza przekaże 4 mln zł na budowę szkoły na terenie Odolan przy ul. Karlińskiego. Odolany są najszybciej rozwijającą się częścią Woli. Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski podkreśla, że stworzenie nowej szkoły jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój tej części dzielnicy. – Na tym terenie wciąż przybywa nowych mieszkańców. W efekcie liczba dzieci przynależnych do tego obwodu szkolnego znacznie wzrosła. Istniejące placówki oświatowe nie są w stanie zapewnić dostatecznej liczby miejsc bez konieczności wprowadzenia pracy zmianowej. Rozwiązaniem jest stworzenie nowej placówki. Do szkoły, która powstaje, docelowo będzie mogło uczęszczać 800 uczniów – dodaje burmistrz.

 

Prace już trwają. Wybudowany już budynek szkoły składa się z trzech niedużych brył: klasy „0”, budynku dydaktycznego dla szkoły oraz sali gimnastycznej. W południowej części terenu zlokalizowano dwa oświetlone oraz ogrodzone piłkochwytami boiska sportowe, a także plac zabaw dla najmłodszych dzieci. W skład poszczególnych części szkoły będą wchodzić 4 klasy oddziałów zerowych, 28 klasopracowni dla szkoły podstawowej, blok sportowy, stołówka z zapleczem kuchennym, biblioteka z czytelnią, trzy świetlice oraz pomieszczenia: dla nauczycieli, administracyjne i sanitarne. Do zrealizowania pozostało wykonanie prac instalacyjnych nad sieciami i przyłączami do budynku, roboty związane z zagospodarowaniem terenów zewnętrznych oraz wyposażenie obiektu. Całkowity koszt zadania to 47,7 mln zł. Inwestycja ma zostać zakończona w 2022 r.

 

  • Otwarta Kołowa 18 – uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i  wyposażenia na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej 18 w Warszawie

 

Dzielnica Targówek zainwestuje w przestrzeń zapewniającą mieszkańcom przyjazne warunki do spędzania wolnego czasu i integracji. Inwestycja poprawi atrakcyjność tej części miasta, wykorzystując jej walory do działań sportowych i kulturalnych. W efekcie ma powstać atrakcyjne miejsce przyciągające i zachęcające młodzież, dzieci i rodziców do aktywności fizycznej i rozwijania talentów sportowych. Teren zyska na znaczeniu i atrakcyjności, jednocześnie ma zachować naturalną formę ukształtowania terenu i walory przyrodnicze. Przestrzeń zostanie przywrócona mieszkańcom i stanie się ogólnodostępną strefą aktywności lokalnej. Powstaną m.in. boiska, trybuny sportowe oraz tory do biegu na 60 m. Dodatkowo przeprowadzone zostaną prace rewitalizacyjne, modernizacja przyłączy, a także zakupione zostaną sprzęt i wyposażenie do prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. Całkowity koszt inwestycji to 6,8 mln zł, z czego blisko 4 mln zł to wsparcie samorządu województwa. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2021-2023.

 

  • Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65

 

Dzielnica Białołęka posiada bardzo duży potencjał urbanistyczny, co przyczynia się do wzrostu liczby mieszkańców i nadmiernego obłożenia publicznych placówek oświaty. Do publicznych przedszkoli w dzielnicy uczęszcza 2,5 tys. dzieci. Zwiększająca się liczba bloków na Białołęce powoduje, że z roku na rok tych miejsc brakuje (średnio w zależności od rocznika 400-600 miejsc dla 3-latków). W związku z tym Zarząd Dzielnicy Białołęka zdecydował o zakupie nieruchomości położonej przy ul. Marywilskiej 65. Jest to część parteru w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w którym na powierzchni użytkowej ok. 600 m2 zlokalizowane jest przedszkole. Obecnie uczęszcza do niego ok. 88 dzieci. Pozostała część lokalu, tj. 436 m2 jest w stanie surowym zamkniętym. Z oszczędności pozostałych po nabyciu nieruchomości, postanowiono zaadaptować pozostałą część lokalu na potrzeby przedszkola, co pozwoli na przyjęcie łącznie ok. 123 dzieci (wzrost o ok. 40%), w tym tak bardzo potrzebnego zaplecza kuchennego.

 

W pierwszym etapie mają zostać wyremontowane pomieszczenia obecnie nieużytkowane. Powstanie: zaplecze kuchenne, techniczno-administracyjne, część szatni, sala sensoryczna oraz największa sala przedszkolna. W drugim etapie przebudowane zostaną pomieszczenia obecne pomieszczenia przedszkola. Inwestycja ma kosztować 2,3 mln zł, z czego dofinasowanie z budżetu Mazowsza to ponad 1,3 mln zł. Ukończenie prac planowane jest na 2022 r.

 

Na rozwój infrastruktury sportowej

 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej to autorski program samorządu Mazowsza, który realizowany jest od 2018 r. Przez ten czas w całym regionie udało się wybudować lub zmodernizować 289 obiektów sportowych. Jak zaznacza członek zarządu województwa Elżbieta Lanc, wsparcie samorządu Mazowsza można przeznaczyć zarówno na budowę nowych obiektów sportowych, jak i modernizację już istniejących. – To także pomoc finansowa na zakup nowoczesnego wyposażenia. Wszystkie te działania mają służyć mieszkańcom. Chcemy zapewnić im jak najlepsze warunki do uprawiania aktywności fizycznej, a tym samym zadbania o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. W tym roku udało nam się wesprzeć ponad 200 takich inwestycji – podsumowuje.

 

W tegorocznej edycji z ponad 270 nadesłanych wniosków radni województwa wskazali 206 inwestycji, które otrzymają wsparcie z budżetu Mazowsza w wysokości prawie 31 mln zł. Wśród nich jest 13 projektów z Warszawy z dofinansowaniem w wysokości ponad 2 mln zł. Dziś umowy na 5 zadań na kwotę 815 tys. zł podpisali przedstawiciele dzielnic: Białołęka, Targówek, Żoliborz, Bielany i Wola. Kolejne dzielnice podpiszą umowy w późniejszym terminie.

 

Lista beneficjentów z Warszawy – podpisanie umów 6 września br.

 

Lp.WnioskodawcaNazwa zadaniaKwota

dofinansowania (zł)

1.Miasto St. Warszawa

– Dzielnica Białołęka

Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56200 000,00
2.Miasto St. Warszawa

– Dzielnica Targówek

Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18 w Warszawie150 000,00
3.Miasto St. Warszawa – Dzielnica ŻoliborzModernizacja zadaszenia boiska rekreacyjnego150 000,00
4.Miasto St. Warszawa – Dzielnica BielanyRemont boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Warszawie150 000,00
5.Miasto St. Warszawa – Dzielnica Wola IVWykonanie boiska do tenisa ziemnego165 000,00

Foto: Autor: arch. UMWM