fbpx

Wielkopolskie stypendia dla białoruskich studentów

niemowlęta
Pieniądze na leczenie niepłodności metodą in vitro w Wielkopolsce
11 lutego 2021
PTTK
Wsparcie dla wielkopolskiej turystyki
23 lutego 2021
Pokaż wszystkie

Wielkopolskie stypendia dla białoruskich studentów

student

Stypendia dla 55 studentów z Białorusi otrzyma  konkretną pomoc finansową w postaci stypendiów. To efekt współpracy wielkopolskich uczelni i trzech samorządów: Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego, które przeznaczą na ten cel w sumie 0,5 mln złotych. Najwięcej – 200 tys. złotych – przekaże Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Podczas najbliższej poniedziałkowej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego radni zagłosują za przekazaniem samorządowej dotacji Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a we wtorek 23 lutego 2021 roku o godz. 12.00 Marszałek Marek Woźniak podpisze porozumienie z Prof. Bogumiłą Kaniewską, Rektor UAM, na mocy którego Województwo Wielkopolskie przekaże uczelni w 2021 roku środki finansowe na stypendia.

–  Nie jest możliwe stworzenie systemu stypendialnego w oparciu o istniejące prawo samorządu województwa, ale jest możliwe przekazanie dotacji uczelniom. Robimy to wspólnie z samorządem Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego oraz we współpracy z uczelniami – mówi Marszałek Woźniak.

Dotacja przekazana będzie w dwóch transzach. Pierwsza do 1 marca 2021r. w wysokości 132 tys. zł, a druga do 4 października br. w wysokości 66 tys. zł. Wysokość stypendium wynosić będzie 1 000 zł miesięcznie od stycznia do czerwca i od października do grudnia. Lista stypendystów została ustalona w oparciu o listę rankingową przygotowaną przez władze uczelni na podstawie wyników osiągniętych w czasie nauki (od najwyższej do najniższej średniej). Natomiast studentom I roku studiów – w oparciu o listę rankingową, powstałą po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Pobierający samorządowe stypendium nie mogą również być beneficjentami innego wsparcia finansowego.

Spotkanie 23.02 o godz. 12.00, odbędzie w formule on-line. Połączenie dostępne będzie pod adresem:

https://zoom.us/j/93981032216?pwd=c3FVVzlXNFlIN1RuLzVXMDRHdzdzQT09