fbpx
student
Wielkopolskie stypendia dla białoruskich studentów
19 lutego 2021
Komisja Cotter
Lotniska regionalne potrzebują bezzwrotnej pomocy
2 marca 2021
Pokaż wszystkie

Wsparcie dla wielkopolskiej turystyki

PTTK

W ramach wsparcia wielkopolskiej turystyki, 150 000 zł trafi do organizacji pozarządowych na realizację projektów, które służyć będą zarówno mieszkańcom, jak i przybywającym do Wielkopolski turystom.

18 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozstrzygnął otwarty konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, poświęcony rozwojowi bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie naszego województwa. Dzięki dotacjom pochodzącym z budżetu województwa wielkopolskiego zrealizowanych zostanie sześć projektów, na łączną kwotę dotacji w wysokości 150 000 zł.

Tematyka realizowanych działań będzie bardzo zróżnicowana. Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska” realizować będzie kolejny etap rozwoju infrastruktury turystycznej w Puszczy Pyzdrskiej, prowadzonej pod hasłem: „Rowerem po Puszczy”. PTTK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim oraz PTTK Oddział w Chodzieży prowadzić będą renowację szlaków pieszych i rowerowych. Stowarzyszenie „DOM” Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa z Dobrowa (gm. Kościelec) utworzy ścieżkę dydaktyczną po ziemi Bogumiłowej, a stowarzyszenie „LGD 7 – KRAINA NOCY I DNI” z Opatówka oznakuje Szlak Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej. Ciekawy projekt, związany z kaliską kolejką wąskotorową, zrealizuje też Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej z Opatówka.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego konsekwentnie wspiera organizacje pozarządowe i ich inicjatywy w obszarze turystyki. Konkursy ogłaszane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego cieszą się dużym zainteresowaniem, a aktywność organizacji pozarządowych nie słabnie. Szczególnie cieszy coraz większe zainteresowanie realizacją, stosunkowo trudnych, projektów infrastrukturalnych, wymagających szeregu uzgodnień i zaangażowania środków własnych organizacji pozarządowych.