fbpx
pieniądze
Ponad 2 miliony złotych na program psychiatryczny dla Wielkopolan
7 maja 2021
Bez pszczół nie ma przyszłości. Wielkopolska wie, jak im pomagać
20 maja 2021
Pokaż wszystkie

Wielkopolskie wsparcie dla powiatu nowotomyskiego

pieniądze

Powiat nowotomyski zajął pierwsze miejsce w rankingu konkursu na dotację unijną z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Dzięki temu samorząd powiatu otrzyma blisko 6,3 mln złotych na realizację projektu pn. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”. Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, podpisał z Andrzejem Wilkońskim, starostą nowotomyskim umowę, na mocy której unijne wsparcie zasili budżet powiatu przy realizacji tego przedsięwzięcia.

– Ten obszar traktujemy z największą uwagą. W sumie przeznaczyliśmy na rozwój wszelkich form kształcenia zawodowego i ustawicznego w Wielkopolsce 26 mln zł w ramach naszego regionalnego programu operacyjnego. Proces kształcenia zawodowego, nie tylko tego na poziomie inżynierskim, ale także technicznym, musi być oparty dziś na nowoczesnych urządzeniach, dostosowany do szybko rozwijającej się i innowacyjnej gospodarki. Cieszę się, że lokalne samorządy podążają za takim właśnie nurtem i przy naszym unijnym wsparciu finansowym mogą realizować swoje pomysły – powiedział marszałek Marek Woźniak.

Starosta Wilkoński podkreślił z kolei, że choć powiat ma najniższy w Wielkopolsce poziom bezrobocia, to niezbędne jest dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy. – To pilne wyzwanie. Chcemy, by jak najwięcej młodych ludzi trafiało do działu produkcji z wiedzą zawodową, umiejętnościami i doświadczeniem praktycznym, przydatnym w docelowym  miejscu pracy – podkreślił Starosta. Obecny na spotkaniu Poseł Jakub Rutnicki dodał, że dzięki unijnym pieniądzom placówki, które otrzymają wsparcie wejdą w XXI wiek.

Realizacja projektu, który obejmuje dwie szkoły w Nowym Tomyślu – ZS nr 1 i ZS nr 2 oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance, przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury edukacyjnej  na terenie powiatu nowotomyskiego i jakości kształcenia. Celem nadrzędnym jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru funkcjonalnego powiatu nowotomyskiego poprzez inwestowanie w szkolnictwo kształcenia zawodowego. Efektem będzie stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej.

Prace obejmą m.in. przebudowę części budynku użytkowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu na cele kształcenia zawodowego oraz zakup wyposażenia pracowni mechanicznych, informatycznych i ekonomicznych. Zespół Szkół nr 2 zakupi wyposażenie pracowni zawodu i technik reklamy, a ZSRCKU w Trzciance – pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów: technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 7,3 mln złotych, a jego zakończenie projektu przewidziano na koniec sierpnia 2022 roku.