fbpx

Ponad 2 miliony złotych na program psychiatryczny dla Wielkopolan

mikrofon
Sejm. Marszałek Woźniak zabiera głos w sprawie KPO
4 maja 2021
pieniądze
Wielkopolskie wsparcie dla powiatu nowotomyskiego
14 maja 2021
Pokaż wszystkie

Ponad 2 miliony złotych na program psychiatryczny dla Wielkopolan

pieniądze

Ponad 2 miliony złotych z budżetu Województwa Wielkopolskiego zostało przeznaczonych na terapie, rehabilitację oraz aktywizację osób cierpiących na schizofrenię i inne schorzenia przebiegające z objawami psychotycznymi.

Zdrowie psychiczne jest w tej chwili jednym z największych wyzwań dla polityki społecznej i zdrowotnej państwa oraz samorządów terytorialnych.Niestety, istotną przeszkodę w osiągnięciu pełnych rezultatów rehabilitacji medycznej dla chorych osób stanowi bardzo niski odsetek tych z rozpoznaniem schizofrenii, korzystających ze świadczeń rehabilitacji leczniczej. Właśnie dlatego Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął do realizacji program polityki zdrowotnej: „Program psychiatryczny terapeutyczno – rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów”. Jego budżet na lata 2021-2025 wynosi ponad 2,1 mln zł.

Dzięki programowi osoby cierpiące na schizofrenię i inne schorzenia przebiegające z objawami psychotycznymi będą mogły brać udział w zajęciach psychoedukacyjnych, terapii grupowej, terapii zajęciowej oraz socjoterapii.

– Zdajemy sobie również sprawę z pogorszenia zdrowia psychicznego Wielkopolan, wynikającego z trwającej od ponad roku pandemii, dlatego intensywne działania wspierające prowadzi między innymi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Zachęcam wszystkich do korzystania z naszego „Kryzysownika”, publikacji zawierającej pigułkę potrzebnych informacji w czasie kryzysu psychicznego, a także innych form wsparcia, które oferują nasze jednostki. Dotknięte kryzysem są szczególnie mocno dzieci i młodzież, dlatego nasz Departament Edukacji i Nauki przygotowuje ofertę wsparcia dla tej grupy mieszkańców – mówi Paulina Stochniałek, Członek Zarządu województwa Wielkopolskiego.

Zgodnie z danymi GUS z 2015 r. liczba pacjentów psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej leczonych ogółem w całym kraju wyniosła 1 593 125 osób.

Natomiast dane wynikające z Map Potrzeb Zdrowotnych pokazują, że liczba leczonych na zaburzenia psychiczne w 2019 r. bez uzależnień wyniosła 1 299 890 pacjentów, a same uzależnienia stwierdzono u 271 300 pacjentów. W Wielkopolsce zaburzenia psychiczne stwierdzono u 144 310 pacjentów, bez uzależnień u 122 550 chorych. Przy czym liczba hospitalizacji chorych na schizofrenię kształtowała się na poziomie 45 465, a pacjentów z pozostałymi psychozami innymi niż schizofrenia hospitalizowano 2 108.

Dane epidemiologiczne dla województwa wielkopolskiego dotyczące zaburzeń psychicznych nie napawają optymizmem. Umieralność w województwie z tej przyczyny jest o ok. 15 proc. wyższa, niż w przypadku średniej dla całego kraju, osiągając tym samym 8 miejsce wśród wszystkich regionów Polski. Również zapadalność na schizofrenię jest w Wielkopolsce wyższa od średniej krajowej.

W 2019 r. liczba leczonych na schizofrenię wyniosła w Wielkopolsce 10 590 osób, natomiast chorych z pozostałymi psychozami było 1 360. Z kolei liczba hospitalizowanych tylko chorych na schizofrenię wyniosła 3420 (w tym oddział psychiatryczny ogólny, opieki długoterminowej, oddział psychiatrii sądowej dla dorosłych), pozostałe psychozy to 309 hospitalizacji.