fbpx

Sejm. Marszałek Woźniak zabiera głos w sprawie KPO

książki
Promocja Wielkopolski. Program samorządu województwa Goście Radziwiłów w tegorocznej odsłonie
29 kwietnia 2021
pieniądze
Ponad 2 miliony złotych na program psychiatryczny dla Wielkopolan
7 maja 2021
Pokaż wszystkie

Sejm. Marszałek Woźniak zabiera głos w sprawie KPO

mikrofon

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak podczas posiedzenia połączonych komisji spraw zagranicznych i finansów publicznych w Sejmie podkreślał, że udział samorządów w przyznawaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy musi być większy.

 

We wtorek, 4 maja br. w Sejmie odbyło się posiedzenie połączonych komisji spraw zagranicznych i finansów publicznych, na którym odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie Unii Europejskiej.

 

Posłowie Koalicji Obywatelskiej podczas posiedzenia złożyli do projektu ustawy szereg poprawek, w tym dotyczących m.in. przekazania samorządom nie mniej niż 40 proc. środków z części grantowej Krajowego Planu Odbudowy, utworzenia komitetu monitorującego realizację planu, zapewnienia znajomości kryteriów i transparentności przyznawania środków z KPO, możliwości skorzystania przez spółki Skarbu Państwa wyłącznie z części pożyczkowej KPO oraz zobowiązanie rządu do przystąpienia do prokuratury europejskiej. Wszystkie sześć poprawek Koalicji Obywatelskiej zostało odrzuconych.

 

W połączonych komisjach wziął udział również Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, który podkreślał, że obawy samorządów budzi nie tyle sam kształt Krajowego Planu Odbudowy, co jego wdrażanie – nastawione na realizację celów politycznych rządu Prawa i Sprawiedliwości.

 

– Jeśli się czyta wnikliwie opis Krajowego Planu Odbudowy, to powołuje się on z jednej strony na kwestie odpowiedzi związanych z pandemią, z drugiej strony – do rządowych dokumentów programowych, które były wielokrotnie opisywane i prezentowane oraz Nowego Ładu. Można więc wprost kojarzyć cel Krajowego Planu Odbudowy, jako elementu realizacji celów politycznych – mówił Marek Woźniak.

Marszałek stwierdził, że z bólem obserwuje dyskusję dotyczącą KPO, ponieważ dominuje w niej przede wszystkim propagandowy przekaz. – Stwierdzenie, że albo dokonamy bezwarunkowej ratyfikacji, albo utracimy fundusze, to teza nieprawdziwa. Ona narzuca ton tej dyskusji, a kwestia wdrożenia jest kluczowa i nadal niezałatwiona – powiedział.

Zgodnie zapisami dotyczącymi wdrażania KPO samorządy mają m.in. czuwać nad procesem realizacji przedsięwzięć, co jednak – jak podkreśla Marek Woźniak– nie przekłada się w żaden sposób na sprawstwo w rozdzielaniu środków unijnych.

– W systemie polityki spójności dysponujemy 40 proc. tych środków, dlatego chcemy wdrażać również 40 proc. pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Tymczasem instytucje rządowe nie chcą pozbawić się wpływu na to, gdzie i w jaki sposób popłyną pieniądze. Dlatego powinniśmy dążyć do przyjęcia ustawy wdrożeniowej – mówi Marek Woźniak.

Już w sierpniu 2020 roku Wielkopolska zgłosiła 17 projektów do KPO o łącznej wartości 6,5 mld zł. Wśród nich są m.in. projekty dot. ochrony zdrowia w zakresie inwestycji w cyfryzację, aparatury leczenia wysokospecjalistycznego w sytuacji zagrożenia COVID-19, budowa zbiornika retencyjnego na rzece Prośnie, stworzenie dwóch nowych linii kolejowych na odcinku Poznań Wschód – Poznań Główny, program budowy obwodnic, zakup nowego taboru kolejowego czy produkcję zielonego wodoru. Projekty odpowiadają na różne potrzeby rozwojowe regionu, które były zgłaszane, chociażby w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku.