fbpx

Wkrótce II Opolskie Forum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży

Kolejny PSZOK na Opolszczyźnie otwarty
19 sierpnia 2023
Marszałkowski Budżet Obywatelski na Opolszczyźnie - głosowanie
Marszałkowski Budżet Obywatelski na Opolszczyźnie – głosowanie
4 września 2023
Pokaż wszystkie

Wkrótce II Opolskie Forum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży

Urząd marszałkowski już po raz drugi włącza się w przygotowanie Opolskiego Forum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Właśnie podpisana została umowa w tej sprawie z Uniwersytetem WSB Merito Opole.

Konferencja, która odbędzie się w połowie listopada br., jest kontynuacją zapoczątkowanego w poprzednim roku akademickim cyklu, a będzie dofinansowana przez samorząd województwa kwotą 25 tysięcy złotych.

Jak podkreśla wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura, która podpisywała w tej sprawie umowę, warto rozmawiać o kondycji zdrowia psychicznego najmłodszych i o tym, jak wpływać na jego poprawę, ze specjalistami. Celem konferencji jest prezentacja aktualnych problemów w obszarze zdrowia psychicznego, wymiana myśli i doświadczeń teoretyków – badaczy naukowych oraz praktyków, zarówno z dziedziny psychologii, psychiatrii, jak i pedagogiki.

– Istotnym aspektem planowanej konferencji jest rozwijanie współpracy pomiędzy uczelniami, instytucjami oraz praktykami, które mogą zaowocować wspólnymi projektami i dalszymi działaniami prospołecznymi – podkreśla Małgorzata Jagusch, wicekanclerz Uniwersytetu WSB Merito.

Tematyka konferencji nawiązuje do Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata 2020-2024, szczególnie do tworzenia sprzyjających warunków rozpowszechnienia działań profilaktycznych oraz promocji współpracy partnerstwa międzysektorowego w tej dziedzinie.

Konferencja „II Opolskie Forum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży” odbędzie się w dniach 15-16 listopada pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego.

źródło: opolskie.pl