fbpx

Wojewódzki konkurs wielkanocny w Lubelskiem

wykres, monety
Lubelskie. Samorząd pomaga przedsiębiorcom
11 lutego 2021
studzienka kanalizacyjna
Lubelskie inwestuje w gospodarkę wodno-ściekową
26 lutego 2021
Pokaż wszystkie

Wojewódzki konkurs wielkanocny w Lubelskiem

plakat

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej, zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu na najpiękniejszą tradycyjną oraz współczesną palmę i pisankę wielkanocną.

Konkurs trwa do 9 marca br., a jego uroczyste podsumowanie odbędzie się w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Beata Mazurek – poseł do Parlamentu Europejskiego.

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy urząd gminy lub wyznaczoną przez ww. urząd gminą instytucję kultury. Do udziału w konkursie szczególnie zaproszeni są twórcy ludowi, artyści plastycy, członkinie kół gospodyń wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolna.

Pisanki tradycyjne muszą być wykonane zgodnie z technikami tradycyjnymi wraz z dawnymi wzorami charakterystycznymi dla Lubelszczyzny i jej subregionów. Pisanki współczesne muszą być zbliżone wyglądem do naturalnej wielkości jaj (np. kurzych, gęsich czy strusich). Materiały i technika wykonania jest dowolna. Palmy tradycyjne, jak i współczesne nie mogą przekraczać wysokości jednego metra. Palmy tradycyjne muszą być wykonane wyłącznie z naturalnych surowców.

Organizatorzy przewidują 4 kategorie konkursowe:

  1. Pisanka wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ.
  2. Pisanka wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ.

III.         Palma wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ.

  1. Palma wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ.

 

W każdej z ww. kategorii zostaną wytypowani laureaci w 3 podkategoriach:

  • dzieci i młodzież poniżej 15. roku życia
  • młodzież od 15. roku życia i dorośli
  •  praca zbiorowa.

Nagrody to m.in. tablety, mały sprzęt AGD, artykuły dekoracyjne, albumy oraz książki.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie przez właściwe starostwa powiatowe (z terenu województwa lubelskiego) prac konkursowych do 9 marca br. wraz

z prawidłowo wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi, pocztą lub osobiście na adres: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: WOK Lublin –