fbpx

Lubelskie inwestuje w gospodarkę wodno-ściekową

plakat
Wojewódzki konkurs wielkanocny w Lubelskiem
17 lutego 2021
plakat
Lubelski konkurs „Tajemniczy ogród dla pszczół i dzikich zapylaczy”
5 marca 2021
Pokaż wszystkie

Lubelskie inwestuje w gospodarkę wodno-ściekową

studzienka kanalizacyjna

Wsparcie na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz na zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego wręczono umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). Łączna kwota dofinansowania, która trafi do lubelskich gmin to ponad 90 milionów złotych.

Ze względu na ograniczenia kontaktów społecznych oraz przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, umowy odebrali dziś przedstawiciele 10 gmin tj.: Gminy Fajsławice, Gminy Wola Uhruska, Gminy Chełm, Gminy Kodeń, Gminy Mełgiew, Gminy Rejowiec Fabryczny, Gminy Potok Wielki, Gminy Rudnik, Gminy Niedźwiada oraz Gminy Bełżyce.

W ramach PROW 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” zostały przeprowadzone już dwa nabory. Po pierwszym podpisano 75 umów o przyznanie pomocy finansowej na kwotę ponad 80 mln zł. W odpowiedzi na ogłoszony drugi nabór zostało złożonych 113 wniosków na kwotę około 106 mln zł. Po przeprowadzonej weryfikacji, na listę rankingową zakwalifikowało się 108 wniosków (operacji).

Na podpisanie umowy ze wszystkimi wnioskodawcami zakwalifikowanymi do finansowania potrzebna jest kwota ok. 100 mln zł. Aktualnie Samorząd Województwa Lubelskiego, dysponuje kwotą ponad 90 mln zł, co umożliwia podpisanie 97 umów o przyznanie pomocy finansowej. Po zakończeniu prac Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad zmianą rozporządzenia o podziale środków z PROW, Samorząd Województwa Lubelskiego otrzyma dodatkowe środki finansowe umożliwiające podpisanie umów z pozostałymi wnioskodawcami, znajdującymi się na liście rankingowej.

Gminy oraz Spółki im podległe mogły liczyć na kwotę pomocy w wysokości do 2 mln zł. Gospodarka wodno-ściekowa” skierowany jest do gmin wiejskich i miejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Wsparcie można było otrzymać na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz na zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych.

Pod względem skanalizowania województwo lubelskie ze wskaźnikiem 53% zajmuje ostatnie miejsce w kraju. Niewiele lepiej wygląda sytuacja z wodociągami. Tutaj region zajmuje 14. pozycję na 16. województw.

Operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Współfinansowane są ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

www.lubelskie.pl