fbpx
Centrum kulturalne w Rypinie po remoncie
Centrum kulturalne w Rypinie po remoncie
4 marca 2024
Kujawsko-pomorskie wsparcie dla artystów
Kujawsko-pomorskie wsparcie dla artystów
17 marca 2024
Pokaż wszystkie

Wsparcie dla kujawsko-pomorskich rodzin

Pomoc rodzinom biologicznym, poprawa funkcjonowania pieczy zastępczej, szkolenie pracowników, pomoc w usamodzielnianiu się młodzieży oraz profilaktyka osób ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych to najważniejsze zadania jakie będą realizowane w ramach projektu „Rodzina w centrum”. Marszałek Piotr Całbecki podpisał w środę (6 marca) umowy z partnerami projektu.

– Chcemy zapewnić rodzinom w każdym powiecie profesjonalną pomoc. Wspieranie rodzin jest istotnym elementem strategii samorządu województwa – podkreślił marszałek Piotr Całbecki.

W ramach projektu „Rodzina w centrum” rodziny objęte będą pomocą, która zapewni im lepsze funkcjonowanie i zapobiegnie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Rodziny naturalne, a także rodziny zastępcze, będą mieć zwiększony dostęp do porad pedagogów, psychologów, logopedów, prawników i grup wsparcia. Na pomoc mogą liczyć również dzieci i młodzież na każdym etapie dorastania, przebywające w rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ważnym elementem projektu „Rodzina w centrum” jest wsparcie młodych ludzi w usamodzielnianiu się, które będzie polegać na tworzeniu mieszkań treningowych. Pomoc obejmie także rodziców i dzieci, u których zdiagnozowano FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Z kolei osoby pracujące z rodzinami będą uczestniczyć w szkoleniach podnoszących ich kompetencje.

Partnerami w projekcie „Rodzina w centrum” są wszystkie powiaty w Kujawsko-Pomorskiem, miasta na prawach powiatu, a także Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” – partner krajowy wyłoniony w otwartym naborze. Partnerem wiodącym jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, w imieniu którego poszczególne zadania realizować będzie marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Program „Rodzina w centrum” zainaugurowany został w 2016 roku. Obecna edycja projektu realizowana będzie do końca 2026 roku. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza) wynosi 45 mln zł.

Program „Rodzina w centrum” w liczbach (w 2022 roku):

  • pomocą objęto 25 731 osób w 7 571 rodzinach
  • w rodzinnej pieczy zastępczej było 3 459 dzieci w 2 159 rodzinach
  • w pieczy zastępczej umieszczonych zostało ogółem 4 713 dzieci
  • na terenie województwa funkcjonowało 91 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których przebywało 1 254 dzieci

kujawsko-pomorskie.pl