fbpx

Wsparcie dla turystyki z Polski wschodniej

thinkletter
Jak odbudować wspólnotę Polaków
3 marca 2021
góry
Marszałek Władysław Ortyl o Strategii Karpackiej
5 marca 2021
Pokaż wszystkie

Wsparcie dla turystyki z Polski wschodniej

szlak turystyczny

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przypomina, że rusza wsparcie w ramach instrumentu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. To projekt dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa z województw Polski wschodniej.

Pozyskane środki firmy mogą przeznaczyć m.in. na budowę, remont lub rozbudowę obiektów noclegowych albo gastronomicznych, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, uzdrowiskowej, kulturalnej i rozrywkowej, transport turystyczny, a także organizację i pośrednictwo turystyczne.

Projekt finansuje Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków krajowych. Zarządza nim Bank Gospodarstwa Krajowego, a dystrybucją w regionach zajmują się instytucje finansowe (dla województwa warmińsko-mazurskiego jest to Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA).

Nabór rozpoczął się 24 lutego 2021 r. i potrwa do wyczerpania alokacji. W każdym z województw Polski Wschodniej na firmy czeka 12 mln zł.

Mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać wparcie na następujące rodzaje inwestycji:

 1. Obiekty noclegowe.
 2. Obiekty gastronomiczne.
 3. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna.
 4. Infrastruktura turystyki zdrowotnej.
 5. Infrastruktura kultury i rozrywki.
 6. Transport turystyczny.
 7. Organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne.
 8. Ekologiczne produkty.
 9. Produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;
 10. Przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;
 11. Inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

 

Główne parametry produktu:

 • kwota pożyczki do 500 000,00 zł;
 • pożyczka udzielana jest na okres:
 • do 60 miesięcy,
 • do 84 miesięcy – przy wsparciu powyżej 250 000 zł, gdy wydatki na roboty budowlane stanowią minimum 50% wartości pożyczki;
 • karencja w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia;
 • oprocentowanie pożyczek korzystniejsze niż rynkowe, zgodne z zasadami udzielania pomocy de minimis;
 • wymagany udział własny MŚP w realizowanym przedsięwzięciu;
 • wysokość oraz terminy spłat rat pożyczki mogą uwzględniać sezonowy charakter działalności w branży turystycznej (tzn. różnić się miesięczną wysokością);
 • jeden przedsiębiorca może otrzymać dwie pożyczki z transzy.

Dodatkowe preferencje (niższe oprocentowanie oraz brak wymaganego wkładu własnego) będą oferowane:

 • obiektom posiadającym status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo;
 • MŚP prowadzącym działalność nie dłużej niż 2 lata.

Przedsiębiorcy dotknięci trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 mogą skorzystać z lepszych warunków pożyczek. Pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy.

Dotychczas z  projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia .Turystyka” skorzystało już prawie 600 firm. Blisko co trzecia z nich w czasie pandemii. Łącznie otrzymały one finansowanie na ponad 100 mln zł.

Więcej informacji o projekcie:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/60-milionow-zlotych-na-pozyczki-dla-turystyki-w-polsce-wschodniej