fbpx
Siedziba zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego doceniona. Prestiżowe nagrody za innowacyjność
22 kwietnia 2024
Pomorze Zachodnie częścią Patchworku Pamięci
20 maja 2024
Pokaż wszystkie

Wybrano Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

Wybrano Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

Olgierd Geblewicz pozostaje marszałkiem województwa, a Teresa Kalina przewodniczącą zachodniopomorskiego sejmiku. To najważniejsze rozstrzygnięcia inauguracyjnej sesji VII kadencji samorządu województwa. Decyzje zapadły podczas pierwszej części obrad, które odbyły się we wtorek, 7 maja 2024 roku. Posiedzenie będzie kontynuowane w czwartek, 9 maja br. Wówczas to nastąpi wybór składu Zarządu Województwa.

Olgierd Geblewicz (Koalicja Obywatelska) ponownie został marszałkiem województwa Poparło go 19 z 30 obecnych na sali radnych. Na jego kontrkandydata Marka Subocza głosowało 10 radnych.

 
Z wielkim wzruszeniem i odpowiedzialnością przyjmuje ten wybór i misję tworzenia Zarządu Województwa, bo wówczas będę pełnoprawnym marszałkiem siódmej kadencji. To jest zaufanie od sił prosamorządowych. Będę starał się kształtować Zarząd Województwa i prowadzić sprawy regionu tak jak wyznaczy sejmik. Nasi wyborcy obdarzyli nas wielkim zaufaniem, szczególnie mnie, dlatego serdecznie im dziękuję. Otrzymałem rekordową liczbę 48876 głosów. To gigantyczne zobowiązanie. Dziś jest moment, kiedy jesteśmy w cieniu świętowania obecności Polski w Unii Europejskiej. Ważną rolę odegrał tu samorząd województwa. Na Pomorzu Zachodnim każde euro zainwestowaliśmy bardzo mądrze. Jesteśmy daleko od Warszawy, dlatego ten sukces smakuje podwójnie. Wszystko dzięki naszej determinacji, ale przede wszystkim sile naszych mieszkańców. Nie zawiedźmy ich. Za pięć lat chce zostawić region jeszcze piękniejszy i jeszcze lepszy. Ślubowanie jest momentem wyjątkowym, choć mam już 22-letnie samorządowe doświadczenie. Otrzymane dziś wotum zaufania jest dla mnie budujące i mobilizujące – podkreślił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
 
Jednocześnie marszałek Geblewicz podziękował odchodzącemu Zarządowi Województwa za dotychczasową wspólną pracę oraz poprosił o przerwę w obradach sejmiku do godziny 12 w czwartek 9 maja 2024 roku.  – Wówczas nastąpi wybór członków Zarządu Województwa – dodał Olgierd Geblewicz.
 
Przewodniczącą sejmiku została Teresę Kalinę (Koalicji Obywatelska). Za jej kandydaturą głosowało 20 radnych, 9 wstrzymało się, a 1 głos był przeciw.  – Dziękuję za zaufanie, dziękuję za wybór – powiedziała Teresa Kalina.
 
Pierwsza sesja sejmiku województwa w kadencji 2024-2029 rozpoczęła się od wręczenia zaświadczeń o wyborze na radnego. Radni złożyli także ślubowanie.
 
– Dziś mamy wielkie święto demokracji, bo samorząd to najlepsze rozwiązanie dla lokalnych społeczności. Od waszych decyzji zależy zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój i szczęście mieszkańców. Sprawujcie mandat jakbyście czynili to dla siebie i swoich najbliższych – mówił do nowo wybranych radnych województwa Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.
 

Nowy Zarząd w województwie zachodniopomorskim

Radni województwa dokończyli przerwane we wtorek, 7 maja 2024 roku pierwsze posiedzenie zachodniopomorskiego sejmiku VII kadencji. Zgodnie z zapowiedzią marszałka Olgierda Geblewicza dokonano wyboru członków Zarządu Województwa. Ponadto w czwartek, 9 maja br. poznaliśmy skład prezydium sejmiku.

Z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem (Koalicja Obywatelska) w Zarządzie Województwa współpracować będzie czterech członków. Wicemarszałkami zostali: Anna Bańkowska (Koalicja Obywatelska) i Jakub Kowalik (Koalicja Obywatelska). Na nowych członków Zarządu powołano Marcina Łapecińskiego (Trzecia Droga) oraz Bogdana Jaroszewicza (Lewica).

Anna Bańkowska odpowiadać będzie za sprawy kultury, turystyki i opieki społecznej. Jakubowi Kowalikowi podlegać będzie m.in. infrastruktura oraz środowisko i klimat. Marcin Łapeciński nadzorować będzie kwestie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwo. Do zadań Bogdana Jaroszewicza należeć zaś będzie: edukacja, inwestycje, informatyka i bezpieczeństwo.

Dziękuję za zaufanie dla mnie i zaproponowanych członków zarządu województwa. Zrobimy wszystko, aby współpraca z sejmikiem województwa układa się jak najlepiej. Po raz czwarty mam szansę przestawić nasze planach na lata następne. Pierwszy cel to działania społeczne nastawione na człowieka. Chcemy budować wspólnotę wrażliwą. To głównie obszar zdrowia, w który w ostatnich dwudziestu latach zainwestowaliśmy ponad 1 mld złotych. Pod względem infrastrukturalnym mamy europejskie standardy, a nasza ochrona zdrowia nie jest zadłużona. Dziś borykamy się z gąszczem procedur, słabą wyceną świadczeń i brakami kadry medycznej. Chcemy uwolnienia środków i odciążenia organizacyjnego placówek. Dalej będziemy inwestować, m.in. w Zachodniopomorskie Centrum, Onkologiczne, Szpital Wojewódzki w Koszalinie.

Chcemy tez stworzyć bardzo potrzebne Zachodniopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla młodzieży. Zakładamy współpracę z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, by kształcić kadry medyczne, które podejmą zatrudnienie w naszych jednostkach ochrony zdrowia – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.– Chcemy, by nasza wspólnota była równa. Myślę tu o prawach kobiet czy o kontynuacji Zachodniopomorskich Małych Skarbów. Potrzebujemy także wspólnoty włączającej osoby z niepełnosprawnościami, stąd planujemy dalszą współpracę z Zakładami Aktywności Zawodowej dającymi na Pomorzu Zachiodnim ponad 700 miejsc pracy. Praca dla tych osób to godność i przywilej. Wesprzemy tzw. sektor „silver economy”, bo potrzebujemy doświadczenia seniorów na rynku pracy. Chcemy także wspólnoty wykształconej, szczególnie na terenach wiejskich i dostosowania edukacji do aktualnych potrzeb – dodał Olgierd Geblewicz.

Wśród kolejnych priorytetowych działań marszałek Olgierd Geblewicz wymienił dalszą poprawę infrastruktury sportowej czy inwestycje w kulturę. Zaznaczył również, że kontynuowane będą takie programy jak: Społecznik, Granty dla działkowców, Granty Sołeckie i Osiedlowe. Ważną rolę odegra Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, który stanie się centrum szkolenia na rzecz osób niesamodzielnych. Pomorze Zachodnie ma stać się również liderem zielonych zmian w Europie dzięki rozwojowi w regionie branży offshorowej. Ponadto zaplanowano szeroki pakiet przedsięwzięć w infrastrukturę gospodarczą, logistyczną, drogową, kolejową (dalsza modernizacja taboru), lotniczą (modernizacja lotniska Szczecin-Goleniów) i rowerową (kolejne odcinki tras).

W czwartek poznaliśmy także skład prezydium sejmiku województwa. Do przewodniczącej Teresy Kaliny (Koalicja Obywatelska) dołączyło trzech wiceprzewodniczących. Zostali nimi: Marcin Przepióra (Koalicja Samorządowa OK Samorząd), Janusz Żmurkiewicz (Koalicja Obywatelska) oraz Sebastian Szwajlik (Trzecia Droga).

W dalszej części obrad głosowano w sprawie składów komisji sejmikowych, ich przewodniczących i wiceprzewodniczących, a także w sprawie wyboru delegatów samorządu województwa do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP.

wzp.pl