fbpx

Wysłuchania dla Krajowego Planu Odbudowy

grafika
Bezpłatny webinar. Jak stworzyć nowoczesny raport o stanie JST
18 marca 2021
autobus
Nowoczesne rozwiązania w publicznym transporcie zbiorowym w jst. Konferencja NIST
18 marca 2021
Pokaż wszystkie

Wysłuchania dla Krajowego Planu Odbudowy

mikrofon

22 marca rozpoczynają pięciodniowe wysłuchania dla Krajowego Planu Odbudowy. Rząd chce poznać opinie na temat głównych obszarów wskazanych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) oraz ogólnych postulatów, wniosków i opinii dotyczących pieniędzy unijnych. Do wysłuchania zaproszeni są przedstawiciele samorządów, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych i wszyscy zainteresowani.

Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają ostatecznie za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat projektu Krajowego Planu Odbudowy.

Jak mówi premier Mateusz Morawiecki, Krajowy Plan Odbudowy to wstęp do polskiego, Nowego Ładu. W jego ramach rząd chce przebudować system finansowy, system edukacji, system ochrony zdrowia oraz zaprezentować wielkie inwestycje.

Każde wysłuchanie będzie poświęcone jednemu z filarów KPO.

Wysłuchanie odwołuje się do tzw. 7 zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takich jak transparentność, powszechność, przewidywalność, zasada dobrej woli i poszanowanie interesu ogólnego.

Harmonogram wysłuchań:

  • Odporność i konkurencyjność gospodarki, 22 marca godz. 10.00-15.00 (zgłoszenia do 20 marca godz. 10.00);
  • Transformacja cyfrowa, 23 marca godz. 10.00-15.00 (zgłoszenia do 21 marca godz. 10.00);
  • Efektywność, jakość i dostępność systemu zdrowia, 24 marca godz. 10.00-15.00 (zgłoszenia do 22 marca godz. 10.00);
  • Zielona energia, 29 marca godz. 10.00-15.00 (zgłoszenia do 27 marca godz. 10.00);
  • Zielona, inteligentna mobilność, 30 marca godz. 10.00-15.00 (zgłoszenia do 28 marca godz. 10.00).

Pomysłodawcą i patronem wysłuchań jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa, który funkcjonuje w systemie wdrażania Funduszy Europejskich. Jego członkami są przedstawiciele rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Przedsięwzięcie wspiera organizacyjnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które odpowiada w rządzie za koordynację Krajowego Planu Odbudowy i przygotowanie Umowy Partnerstwa.

Wydarzenie przygotowują Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Uczestnictwo i pomoc w organizacji wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. Nie jest prowadzone na zlecenie rządu, ale we współpracy z MFiPR.

Materiały:

Krajowy Plan Odbudowy – Krajowy Plan Odbudowy – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Link do rejestracji na wysłuchania:

WysluchaniaKPO (wysluchanieplanodbudowy.pl)