fbpx

Z Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska ZWRP

monitory
Konferencja Miasta w Internecie z udziałem przedstawicieli ZWRP
5 listopada 2020
Olgierd Geblewicz
O czym mówiono podczas Kongresu Klastrów Polskich 2020
10 listopada 2020
Pokaż wszystkie

Z Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska ZWRP

obrady komisji, Wojciech Jankowiak

Termiczne przetwarzanie odpadów, Krajowy Plan Odbudowy oraz Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – „Kolej Plus” do 2028 r. – to tematy, na które rozmawiano podczas posiedzenia Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Związku Województw RP.

Spotkanie odbyło się 3 listopada br. i miało formę zdalną. Obradom przewodniczył Wojciech Jankowiak, wicemarszałek woj. wielkopolskiego, przewodniczący Komisji.

Pierwsza część posiedzenia była poświęcone termicznemu przetwarzaniu odpadów. Wzięli w nim udział przedstawiciele Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska: dyrektor Marzena Berezowska; wicedyrektor Bogusława Brzdąkiewicz; Łukasz Turowski, naczelnik Wydziału ds. Przetwarzania Odpadów i Infrastruktury w DGO oraz Joanna Darska, naczelnik Wydziału Strategii i Planowania w DGO.

Członkowie Komisji byli zainteresowani pracami legislacyjnymi dotyczącymi przepisów o odpadach w kontekście możliwości budowy nowych spalarni. Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawicieli resortu rząd nie będzie ograniczał możliwości inwestycyjnych.

Przedstawiciele Ministerstwa odpowiadali również na pytania dotyczące propozycji zmian w KPGO, aktualizacji. Odnieśli się także do kwestii dotyczących terminów sprawozdań, nowych wytycznych oraz pozwoleń zintegrowanych. Wyjaśnili także kompetencje dotyczące możliwości składowania frakcji kalorycznych.

Kolejną kwestią był Krajowy Plan Odbudowy. W spotkaniu wziął udział Daniel Baliński, zastępca dyrektora Departamentu Strategii z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Reprezentant Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wskazał członkom Komisji, jakie możliwości udziału w Planie mają samorządy. Przedstawił także prezentację dotyczącą stanu przygotowań w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Trzecim tematem, który znalazł się w porządku obrad był stan prac nad Programem Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – „Kolej Plus” do 2028 r. Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. omówił wstępne wyniki I etapu naboru. Poinformował ponadto, że wnioskodawcy otrzymają informację o kwalifikacji do II etapu w terminie do 27 listopada.