fbpx
Z Komisji ds. Nauki, Edukacji i Sportu ZWRP
10 grudnia 2021
Z Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST
13 grudnia 2021
Pokaż wszystkie

Z Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego

9 grudnia br. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego Związku Województw RP.

Głównym tematem poruszonym na spotkaniu była sytuacja w podległych jednostkach kultury w związku z ciągle trwającym okresem pandemicznym.

Członkowie Komisji przygotowali także stanowisko dotyczące wpływu podnoszenia minimalnego wynagrodzenia w gospodarce na kondycję finansową instytucji kultury w 2022 roku.

Jednogłośnie opowiedzieli się również za koniecznością wystosowania propozycji spotkania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego celem omówienia obecnej sytuacji regionalnych instytucji kultury oraz wypracowania modelu współdziałania na ich rzecz.