fbpx
PO Rybactwo i Morze. Województwa beneficjentami pomocy technicznej
8 listopada 2022
Spotkanie w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej
14 listopada 2022

8 listopada br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Ochrony Zdrowia Związku Województw RP. Uczestniczyli w nim także dyrektorzy departamentów ochrony zdrowia w urzędach marszałkowskich oraz przedstawiciele resortu zdrowia.

Obradom przewodniczył Roman Kolek, przewodniczący Komisji. Głównym tematem spotkania był aktualny stan sieci onkologicznej w Polsce.

Koncepcję sieci onkologicznej omówił prof. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, który uczestniczył w posiedzeniu zdalnie. W imieniu środowiska lekarzy – onkologów profesor wyraził pogląd, że wprowadzenie sieci onkologicznej jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia pacjenta, jeśli chodzi o monitorowane postępów choroby.

Michał Dzięgielewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia przedstawił informacje na temat ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, która zacznie obowiązywać od stycznia 2023 r. Zaprezentował również schemat Krajowej Sieci Onkologicznej. W spotkaniu udział wzięła także Agnieszka Beniuk-Patoła, zastępca dyrektora Departamentu Lecznictwa w resorcie.

Prezentacja KSO_MZ

Następnie odbyła się dyskusja, w czasie której uczestnicy spotkania, a także zaproszeni goście-eksperci w dziedzinie onkologii mogli zadawać pytania przedstawicielom Ministerstwa dotyczące zagadnień związanych z wdrożeniem tej ustawy w życie.

Komisja planuje przygotować stanowisko dotyczącej tej tematyki uwzględniające zapytania i sugestie samorządów województw, których sprawa dotyczy.