fbpx
solidarność
ZWRP w sprawie pomocy dla Chorwatów
31 marca 2021
Olgierd Geblewicz
Wielkanoc 2021. Świąteczne życzenia Prezesa Zarządu ZWRP
2 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

Z marcowego posiedzenia plenarnego KWRiST

kwrist

Krajowy Plan Odbudowy oraz sytuacja samorządowych szpitali covidowych to niektóre z tematów poruszonych podczas ostatniego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie odbyło się 31 marca i miało tryb zdalny. Obradom współprzewodniczyli: wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker oraz reprezentujący Związek Województw RP Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

W posiedzeniu z ramienia Związku Województw RP wzięli także udział: Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego; Jakub Mielczarek, dyrektor Biura ZWRP oraz adwokat Rafał Cieślik.

 

W sprawie KPO

W imieniu strony samorządowej marszałek Piotr Całbecki wniósł o zwołanie specjalnego posiedzenia Komisji poświęconego Krajowemu Planowi Odbudowy. A to dlatego, że zdaniem samorządowców nie wiadomo, jak będą godzone wytyczne unijne, np. jeżeli chodzi o rozgraniczenie KPO, Polityki Spójności czy programów operacyjnych. Jak tłumaczył marszałek, potrzebna jest w tym zakresie synergia, to także wymóg unijny, aby dokonywać rozgraniczeń pomocowych. Piotr Całbecki zwrócił ponadto uwagę na potrzebę włączenia środków pochodzących wcześniej z PROW do Polityki Spójności lub KPO.

Tymczasem rząd chciałby jak najszybciej zakończyć opiniowanie projektu Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Wspólną, aby przekazać go Radzie Ministrów, a następnie Komisji Europejskiej. Ostateczny termin na to upływa 30 kwietnia.

Dlatego obecny na posiedzeniu KWRiST Waldemar Buda, wiceminister funduszy i rozwoju zachęcał samorządowców zaopiniowania projektu KPO już na marcowym spotkaniu. Przypominał, że przedstawiciele strony samorządowej brali udział w wielu spotkaniach i wysłuchaniach publicznych dotyczących KPO a ich uwagi co do zasady spotkały się z pozytywnym przyjęciem.

Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej, dyrektor Biura Związku Miast Polskich, zwrócił uwagę, że samorządowcy zaledwie dzień przed posiedzeniem plenarnym KWRiST, tj. 30 marca dowiedzieli się, że Krajowy Plan Odbudowy ma być wdrażany w sposób, który zostanie określony w specjalnej ustawie wdrożeniowej. Dlatego samorządowcy nie mają w dniu posiedzenia wiedzy na temat systemu wdrażania KPO. – Ponieważ jesteśmy nauczeni złym przykładem RFIL, domagamy się, żeby sposób wdrażania był społecznie monitorowany przy odpowiednim udziale samorządu terytorialnego. – wyjaśniał Andrzej Porawski. Dlatego, jak podkreślił sekretarz strony samorządowej, warunkiem niezbędnym do wyrażenia opinii do KPO będzie zapoznanie się przez stronę samorządową „przynajmniej z założeniami ustawy wdrożeniowej”, co umożliwi „rezygnację lub podtrzymanie niektórych uwag, które samorządy już zgłosiły do KPO”.

Ostatecznie strony KWRiST ustaliły, że szczegółowa dyskusja na temat KPO odbędzie się najpierw na zespole roboczym, który zbierze się 8 kwietnia, a cztery dni później odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej, na którym projekt KPO zostanie zaopiniowany.

 

Miejskie szpitale covidowe

Podczas posiedzenie odbyła się również dyskusja na temat współpracy wojewody mazowieckiego z prezydentami Warszawy i Radomia i wprowadzenia zarządów komisarycznych do covidowych miejskich szpitali.

– Boli nas to, że doszło do sytuacji, w której w Warszawie i Radomiu zwalniani są dyrektorzy szpitali podległych samorządom tych miast. Wszystko powinno się odbywać w duchu dialogu. – mówił Piotr Całbecki.

W ocenie strony samorządowej wprowadzenie zarządu komisarycznego było niezasadne i dyktowane pozamerytorycznymi powodami, z czym nie zgadzała się strona rządowa. Samorządowcy przekonywali, że działania szpitali odbywały się zgodnie z harmonogramem. Od tych decyzji miasta będą się odwoływać.

Rozmowa na temat wprowadzonych w warszawskim i radomskim szpitalach komisarzu będzie jeszcze kontynuowana na zespole roboczym KWRiST.

 

Fundusze rządowe. Wyniki naborów

Podczas marcowego posiedzenia Komisji samorządowcy dopytywali ministra Pawła Szefernakera o wyniki naboru wniosków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Minister wyjaśnił, że właśnie w środę, 31 marca wojewodowie ogłosili wyniki II naboru w ramach RFIL. Dodał przy tym, że w kwietniu zostaną ogłoszone wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych oraz wyniki RFIL dotyczące gmin popegeerowskich.

 

Komisja zaopiniowała prawie 30 projektów aktów prawnych, w tym m.in. projekt „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przy-rodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność – Podkarpacki Naturalny Wypas III” (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego)

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 12 kwietnia. Ze strony samorządowej obradom przewodniczyć będzie reprezentujący Związek Województw RP marszałek Grzegorz Schreiber.