fbpx
ZWRP na posiedzeniu Zespołu ds. Rozwoju Młodzieżowych Rad i Sejmików
19 lutego 2024
Komisja ZWRP dyskutowała o Wspólnej Polityce Rolnej 2023-2027
20 lutego 2024
Pokaż wszystkie

Z NIK o sytuacji finansowej samorządów

Na zaproszenie prezesa NIK Mariana Banasia, wraz z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, z wiceminister Hanną Majszczyk na czele, naukowców, ekspertów i liderów ogólnopolskich organizacji samorządowych, odbył się panel poświęcony finansom jednostek samorządu terytorialnego. Związek Województw RP w dyskusji reprezentował Dyrektor Biura Związku Województw Jakub Mielczarek.

Obiektywną podstawą debaty były wyniki dopiero co zakończonej kontroli NIK. Dzięki niej okazało się, że po zmianach ustawowych w 2019 i 2021 roku, w wyniku których spadły dochody samorządów, system finansowania jst „rozsypał się”. Potwierdzeniem tego jest m.in. fakt, że ponad 57% gmin, powiatów i województw nie ma wystarczających dochodów na sfinansowanie wydatków bieżących i zaciąga na ich pokrycie zobowiązania w postaci kredytów i obligacji. Wg analiz brakuje ok. 6,8 mld zł.