fbpx

Komisja ZWRP dyskutowała o Wspólnej Polityce Rolnej 2023-2027

Z NIK o sytuacji finansowej samorządów
19 lutego 2024
Wodór jako nowy nośnik energii
Wodór jako nowy nośnik energii
21 lutego 2024
Pokaż wszystkie

Komisja ZWRP dyskutowała o Wspólnej Polityce Rolnej 2023-2027

15 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, którego tematem była m.in. dyskusja nt. podziału limitu środków pomocy technicznej w ramach PS WPR 2023-2027 dla samorządów województw.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Adam Nowak, Podsekretarz Stanu MRiRW oraz Justyna Adamska, Dyrektor Departamentu Pomocy Technicznej i Ryszard  Kogut, Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy Technicznej. Przedstawiciele regionów dyskutowali nad optymalnym z punktu widzenia samorządów województw podziałem tych środków.

Członkowie Komisji przyjęli także dwa stanowiska: stanowisko w sprawie systemu instytucjonalnego dla instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 oraz stanowisko w sprawie propozycji zmiany ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami Rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2329).

W porządku obrad znalazł się także punkt dotyczący KPO w zakresie zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej.