fbpx

Z październikowego posiedzenia plenarnego KWRiST

Za nami VI Krajowy Kongres Sekretarzy
25 października 2022
Petycja ZWRP do Marszałek Witek w sprawie WORD-ów
26 października 2022
Pokaż wszystkie

Z październikowego posiedzenia plenarnego KWRiST

25 października br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Obradom współprzewodniczyli: wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker oraz Jan Grabkowski, starosta poznański (Związek Powiatów Polskich).

Związek Województw RP na posiedzeniach plenarnych reprezentują: Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego; Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego; Jakub Mielczarek, dyrektor Biura Związku i Rafał Cieślik, adwokat.

Uczestnicy spotkania samorządowej rozmawiali m.in.: o tematach dotyczących wprowadzenia w Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład nowych zasad związanych ze zmianami cen towarów i usług.

Dyskutowano również o wysokości stawki VAT od energii elektrycznej zaplanowanej w projekcie budżetu państwa na rok 2023. Możliwy jest w tym zakresie powrót do stawki na poziomie 23 %. Nie jest to jeszcze przesądzone.

– Zobaczymy, jak przez najbliższy kwartał będzie się rozwijała gospodarka i w zależności od tego będziemy podejmowali decyzje” – mówił wiceminister finansów Piotr Patkowski.

W porządku obrad posiedzenia znalazły się również punkty dotyczące projektów ustaw o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej, a także o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach.

W sprawach różnych, na wniosek strony samorządowej, poruszono także kwestię nowelizacji Prawa oświatowego powtarzającą zapisy zawetowanej w marcu br. przez prezydenta RP Andrzeja Dudę tzw. Lex Czarnek. Tym razem projekt został przedstawiony jako poselski, co wzbudziło sprzeciw strony samorządowej.

W sumie Komisja rozpatrzyła ponad 40 projektów aktów prawnych.

W spotkaniu uczestniczyli także udział przedstawiciele rumuńskiego Ministerstwa Rozwoju, Robót Publicznych i Administracji oraz czterech organizacji samorządowych: Krajowej Unii Rad Okręgów Rumunii, Stowarzyszenia Gmin Miejskich Rumunii, Stowarzyszenia Miast Rumuńskich oraz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich Rumunii. Dzień wcześniej rumuńska delegacja brała udział w posiedzeniu strony samorządowej, które zwyczajowo odbywa się przed posiedzeniem plenarnym KWRiST.

Kolejne posiedzenie KWRiST zaplanowano na  29 listopada br.

foto: MSWiA