fbpx

Z październikowego posiedzenia plenarnego KWRiST

wideokonferencja z premierem
Praca zdalna w samorządach. Spotkanie KWRiST z premierem
2 listopada 2020
uczeń w klasie
Głos strony samorządowej KWRiST w sprawie edukacji
4 listopada 2020
Pokaż wszystkie

Z październikowego posiedzenia plenarnego KWRiST

posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej

Sytuacja w oświacie, służbie zdrowia oraz konsultowanie prawa covidowego – to niektóre z tematów poruszonych podczas ostatniego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie odbyło się w trybie zdalnym 28 października br. Obradom współprzewodniczyli: wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker oraz Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

W posiedzeniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Związku Województw RP: Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego; Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego; Jakub Mielczarek, dyrektor Biura ZWRP oraz adwokat Rafał Cieślik.

W sprawie edukacji

Strona samorządowa poprosiła o pilne spotkanie z ministrem edukacji i nauki, Przemysławem Czarnkiem. Chce przedstawić mu sytuację oświaty ze swojego punktu widzenia. Samorządowcy są też zaniepokojeni niektórymi działaniami nowego ministra, który powołał np. stałą Radę Konsultacyjną ds. Bezpieczeństwa w Edukacji; w jej skład weszli przedstawiciele wielu gremiów: ministerstw, kuratoriów oświaty, Głównego Inspektora Sanitarnego czy rodziców, nie ma w niej jednak ani jednego przedstawiciela samorządu terytorialnego (czy innych organów prowadzących szkoły).

Przedstawiciele samorządów zwrócili też uwagę na fakt, że nie rozpoczął prac, powołany przez Komisję Wspólną jeszcze we wrześniu, specjalny zespół ds. monitorowania finansów oświaty. Tymczasem sytuacja finansowa samorządów wciąż się pogarsza, wielu jednostek nie będzie stać na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za grudzień czy dodatków wyrównawczych. W takiej sytuacji samorządy zmuszone będą zaciągać kredyty, żeby opłacić bieżące wydatki oświatowe. Budżety samorządowe obciążają też dodatkowe wydatki związane z epidemią koronawirusa, które nie są rekompensowane.

W odpowiedzi minister Paweł Szefernaker zarządził jak najszybsze zwołanie posiedzenia zespołu.

Covidowa legislacja

Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, prosił stronę rządową o umożliwienie konsultowania z samorządowcami projektów rozporządzeń dotyczących funkcjonowania administracji w sytuacji covidowej. Samorządowcy chcieliby uczestniczyć w procesie legislacji tych aktów i nie być zaskakiwanymi różnymi rozwiązaniami. Chcieliby też służyć głosem doradczym tak, aby przepisy były jak najlepiej dostosowane do aktualnej sytuacji.

Służba zdrowia

Podczas posiedzenia rozmawiano także na temat braku możliwości łączenia środków samorządowych z środkami NFZ przy realizacji programów zdrowotnych. W sytuacji pandemii oznacza to, że nie można „montować” środków samorządowych i tych płynących z Funduszu na programy szczepień przeciwko grypie. Takie rozwiązanie jest w ocenie samorządów szkodliwe, bo ogranicza realizację programów.

Dlatego projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw strona samorządowa zaopiniowała negatywnie.

Podczas posiedzenia Komisja pozytywnie rozpatrzyła projekt Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 r.

Zrealizowany porzadek obrad

 

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbędzie się 25 listopada. Ze strony samorządowej obradom przewodniczyć będzie Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, reprezentujący Związek Województw RP.