fbpx

Z posiedzenia Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP

Stanowisko Zarządu ZWRP w sprawie II transzy REACT-EU w obszarze ochrony zdrowia
21 stycznia 2022
Nowe zadania marszałków województw i dodatkowe dochody
21 stycznia 2022
Pokaż wszystkie

Z posiedzenia Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP

21 stycznia br. obradowała Komisja ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP.

Głównym tematem posiedzenia było omówienie uwag i propozycji do projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Projekt ustawy wraz z Oceną Skutków Regulacji wpłynął za pośrednictwem Biura ZWRP do województw w ramach konsultacji publicznych i opiniowania przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Celem spotkania Komisji była wymiana poglądów i informacji w zakresie projektu ustawy. Ze względu na duże zmiany zapowiadane w projekcie, zwłaszcza dotyczące struktury właścicielskiej, w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządów Województw oraz Dyrektorzy Departamentów Zdrowia w Urzędach Marszałkowskich. Wziął w nim także udział Jakub Mielczarek, dyrektor Biura ZWRP.

Uczestnicy posiedzenia zwrócili m.in. uwagę, że w zapisach projektu ustawy poruszana jest głównie kwestia zarządzania, a brak jest zapisów dotyczących jakości leczenia, mających na celu dobro pacjenta. Wieloletnia dbałość o podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz wkład samorządów w rozwój infrastruktury ochrony zdrowia zostają, zdaniem członków Komisji, w proponowanych rozwiązaniach legislacyjnych zakwestionowane.

Podnoszono także kwestie kategoryzacji szpitali oraz braku kadr medycznych.

Komisja zajmie się teraz wypracowaniem wspólnego stanowiska dotyczącego projektu.