fbpx
termy w uniejowie
Polskie Wakacje w Łódzkiem
14 września 2021
Centrum Rozwoju Kompetencji już otwarte
24 września 2021
Pokaż wszystkie

Z posiedzenia łódzkiej WRDS

Sytuacja epidemiczna w regionie łódzkim, fundusze europejskie w nowej perspektywie, a także sytuacja w edukacji z uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego – to tematy omawiane na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego.

Pierwsze powakacyjne plenarne posiedzenie WRDS odbyło się w czwartek, 16 września br. w formie wideokonferencji. Wziął w nim udział marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Na początek rozmawiano o sytuacji epidemicznej w województwie w kontekście zbliżającej się jesieni. O działaniach podmiotów leczniczych i zadaniach służb sanitarnych oraz o realizacji programu szczepień mówili: Anna Guzek, kierownik Oddziału Epidemiologii w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi; dr hab. n.med. Ewa Jolanta Majda-Stanisławska z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi; Dorota Gajewska, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Jolanta Kowalik-Gęsiak, dyrektor Wydziału Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Kolejny punkt obrad dotyczył projektu programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027. Prezentację przedstawiła i omówiła Małgorzata Zakrzewska, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Z kolei do kwestii związanych z sytuacją w edukacji w kontekście rozpoczętego niedawno roku szkolnego 2021/2022 oraz dotyczących szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim odnieśli się między innymi: Waldemar Flajszer, Łódzki Kurator Oświaty, Halina Cyrulska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Marek Ćwiek, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Okręgu Łódzkim.

Następne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego zaplanowano na 21 października. Rada zajmie się wtedy tematami dotyczącymi infrastruktury drogowo-kolejowej w regionie łódzkim oraz sprawami związanymi z sytuacją przedsiębiorców, którzy dochodzą swoich roszczeń na drodze sądowej.

Źródło i foto: www.lodzkie.pl