fbpx

Z Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

Z Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST
13 grudnia 2021
Stanowiska Konwentu Marszałków RP z 7 grudnia br.
14 grudnia 2021
Pokaż wszystkie

Z Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

10 grudnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W spotkaniu z ramienia Związku Województw RP uczestniczyli Artur Domański, dyrektor Departament Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz mec. Rafał Cieślik (ZWRP).

Pozytywną strony samorządowej opinię zyskały wnioski o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów:

– szkolnictwa branżowego nowego zawodu – technik przemysłu jachtowego (Ministerstwo Infrastruktury),

– szkolnictwa branżowego nowych zawodów –monter konstrukcji targowo-wystawienniczych i technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego (Ministerstwo Rozwoju i Technologii),

– szkolnictwa branżowego nowych zawodów – technik montażu i automatyki stolarki budowlanej oraz zmianę podstawy programowej w zawodzie: monter stolarki budowlanej (Ministerstwo Rozwoju i Technologii),

– szkolnictwa branżowego dodatkowej umiejętności zawodowej pn. „ Prowadzenie gospodarstwa rolnego w systemie rolnictwa ekologicznego” (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi),

– szkolnictwa branżowego nowego zawodu „technik izolacji przemysłowych” (Ministerstwo Rozwoju i Technologii).

 

Natomiast ze względu na brak wersji ostatecznej, nie został zaopiniowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. ZWRP proponuje, aby dotacje mogły być przydzielane na zakup e-booków oraz tabletów.

Nie zaopiniowano także projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Strona samorządowa miała za mało czasu na przeanalizowanie nowej wersji projektu. Jednakże już wcześniej Związek Województw RP odniósł się negatywnie do propozycji zastąpienia wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów opieki nad zabytkami, planami zarządzania dziedzictwem na poziomie regionalnym oraz na poziomie lokalnym. Po uwagach Związku Województw RP projektodawca odstąpił od przedmiotowej zmiany, co ma odzwierciedlenie w najnowszej wersji projektu.