fbpx

Z Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST

Z Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST
13 grudnia 2021
Z Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST
13 grudnia 2021
Pokaż wszystkie

Z Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST

9 grudnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W spotkaniu z ramienia Związku Województw RP uczestniczyła Bogumiła Niziołek, dyrektor Departamentem Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz mec. Rafał Cieślik (ZWRP).

Negatywną opinię strony samorządowej zyskał projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (Ministerstwo Zdrowia).

Najwięcej kontrowersji wzbudza propozycja wprowadzenia nowego narzędzia w postaci autoryzacji, od której uzależniona będzie możliwość realizowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Także Konwent Marszałków Województw RP w stanowisku z 9 września br. dotyczącym projektu negatywnie odniósł się do kwestii autoryzacji.

– W przypadku niemal wszystkich podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym są Województwa, posiadanie autoryzacji będzie czynnikiem determinującym ich dalsze istnienie. Nawet czasowy brak autoryzacji, a w konsekwencji finansowania z NFZ jest w zasadzie jednoznaczny z utratą płynności finansowej oraz odpływem zatrudnionego personelu, przy czym w obecnych realiach późniejsze odtworzenie potencjału kadrowego może okazać się niemożliwe. – przyjęli marszałkowie w stanowisku, które było prezentowane na posiedzeniu zespołu.

stanowisko Konwentu Marszałków RP ws. projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej

Strona samorządowa zwracała uwagę na inne niedoskonałości projektu, jak brak rozporządzeń wykonawczych, czy brak oszacowania kosztów po stronie podmiotów leczniczych.

Obecny na spotkaniu Michał Dzięgielewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w resorcie zdrowia zapowiedział przygotowanie nowej wersji projektu, która weźmie pod uwagę zgłaszane przez stronę samorządową postulaty.