fbpx
Niedofinansowanie zadań zleconych. Resort klimatu odpowiada na stanowisko ZWRP
10 października 2022
Ze spotkania koordynatorów ds. ochrony sygnalistów urzędów marszałkowskich
12 października 2022

4 października br. odbyło się zdalne posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Tematem spotkania był projekt Programu rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022 – 2027 autorstwa resortu zdrowia.

Uwagi krytyczne do projektu zgłaszali przedstawiciele województw. Tłumaczyli m.in., że województwa, także dzięki unijnemu dofinansowaniu za wiedzą resortu zdrowia zrealizowały szereg projektów regionalnych poświęconych cyfryzacji usług i systemów ochrony zdrowia. Natomiast projekt programu zakłada centralizację w tym zakresie. Wątpliwości budzi też kwestia finansowania cyfryzacji, ponieważ proponuje się, żeby podmioty lecznicze miałyby przeznaczać 2 proc. swoich budżetów na ten cel. Jednocześnie jednak  projektodawcy nie zapewniają na to dodatkowych środków.

W efekcie Zespół negatywnie ocenił projekt. Jednocześnie wyraził nadzieję na przedłużenie terminu do opiniowania dokumentu wyznaczonego przez Ministerstwo Zdrowia, co może umożliwić szczegółowe przepracowanie uwag strony samorządowej i da nadzieję na zmianę opinii Zespołu na pozytywną.

W posiedzeniu z ramienia Związku Województw RP uczestniczyli: Roman Kolek, przewodniczący Komisji ds. Ochrony Zdrowia Związku Województw RP; mec. Rafał Cieślik z Biura ZWRP oraz przedstawiciele samorządów województw.