fbpx

Z zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

Edu Polskie Regiony. Wyniki kontroli NIK – praca zdalna w administracji
25 stycznia 2022
Z prac zespołów KWRiST
25 stycznia 2022
Pokaż wszystkie

Z zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

20 stycznia br. odbyło się zdalne posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W porządku obrad znalazły się:

– projekt nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego),

– projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Główny Urząd Geodezji i Kartografii),

– projekt informatyczny pt. „System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB)” (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego),

– projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).

W spotkaniu z ramienia Związku Województw RP udział wzięli: Andrzej Perkowski (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) oraz mec. Rafał Cieślik (ZWRP).