fbpx

Za nami obchody XIII Święta Województwa Dolnośląskiego

Zespół ds. polityki przestrzennej obradował na Dolnym Śląsku
15 października 2023
X edycja Dolnośląskich Małych Grantów
X edycja Dolnośląskich Małych Grantów
30 października 2023
Pokaż wszystkie

Za nami obchody XIII Święta Województwa Dolnośląskiego

Za nami obchody XIII Święta Województwa Dolnośląskiego

Jak co roku, 16 października, obchodziliśmy Święto Województwa Dolnośląskiego. W tym roku obchody miały wyjątkowo uroczysty charakter z powodu jubileuszu 25-lecia powstania Województwa Dolnośląskiego. To szczególny dzień, który jest okazją do integracji mieszkańców naszego regionu i wyróżnienia osób działających na rzecz jego rozwoju.

Święto Województwa Dolnośląskiego i jego symbolika łączy wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska, który jest naszym wspólnym dobrem. Ostatnie lata były dla naszego regionu bardzo pomyślne i mamy powody do satysfakcji. Z podniesioną głową możemy mówić o naszych sukcesach, które obejmują m.in. dynamiczny rozwój kolei, dróg, a na mapie naszego regionu nieustannie pojawiają się nowe inwestycje. Sukcesy te wynikają z pracowitości i kreatywności Dolnoślązaków oraz współpracy samorządu z lokalnymi przedsiębiorcami, środowiskami naukowymi oraz z rządem – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Święto Województwa zostało ustanowione w 2010 roku i jest obchodzone w dniu św. Jadwigi, patronki Dolnego Śląska. Jak co roku w ramach obchodów władze regionu spotkały się podczas uroczystej sesji sejmiku województwa zorganizowanej w Operze Wrocławskiej. Tradycją Święta Województwa jest także nadanie tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska Civi Honorario. To wyróżnienie jest przyznawane osobom, które swoją postawą życiową i pracą przyczyniły się do kształtowania tożsamości regionalnej oraz rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego Dolnego Śląska.

Honorowymi Obywatelami Dolnego śląska zostali Julian Gozdowski – legendarny Komandor Biegu Piastów na Polanie Jakuszyckiej i prof. Stanisław Gebhardt – ekonomista, polityk, działacz emigracyjny, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Dyplom uznania wręczono także Elżbiecie Berezowskiej – Skarbnikowi Województwa Dolnośląskiego. Wyróżnienie to przyznano za profesjonalizm i kulturę polityczną umożliwiające współpracę z zarządami województwa przez całą historię 25-lecia naszego regionu.

W tym roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Nagrody Kulturalne SILESIA za rok 2023 instytucjom: Alchemii Teatralnej ze Świdnicy, Filharmonii Uniwersyteckiej z Wrocławia, Zespołowi Ludowemu Rozmaryn z Bogatyni i Głogowskiej Rewii Graffiti.

Filharmonia Uniwersytecka została utworzona w 2018 przez Towarzystwo Koncertowe i Fundację Rozwoju Kultury we Wrocławiu. Wykonują specjalny cykl koncertowy pt. „Najpiękniejsza klasyka w najlepszym wykonaniu”, z repertuarem najwybitniejszych kompozytorów od baroku do romantyzmu oraz „Relaksujące podróże melomana odkrywcy” z repertuarem współczesnych kompozytorów, głównie wrocławskich. Mimo ograniczeń związanych z pandemią Filharmonia zagrała prawie 70 koncertów. Każdy z koncertów jest poprzedzany okolicznościowymi wystąpieniami, prelekcjami oraz spotkaniami po koncertowymi. W wydarzeniach uczestniczą bezpłatnie przedstawiciele środowisk kombatanckich, senioralnych i organizacji młodzieżowych z całego regionu. Dyrektorem programowym Filharmonii Uniwersyteckiej jest pan Wiesław Małucha – kompozytor, autor i kompozytor projektu Muzyka Wrocławska, fundator Fundacji Rozwoju Kultury we Wrocławiu. Dyrektorem artystycznym jest wirtuoz skrzypiec pan Viktor Kuznetsov.

Zespół Ludowy Rozmaryn rozpoczął działalność w 1997 roku. Liczy 15 osób, które reprezentują Koło Gospodyń Wiejskich w Markocicach, w gminie Bogatynia. Zespół regularnie uczestniczy w tradycyjnych obchodach świąt lokalnych, regionalnych i państwowych dzięki czemu zyskuje coraz większe grono przyjaciół i sympatyków folkloru. Aktywnie uczestniczy w życiu gminy, współpracuje z Radami Osiedli, szkołami i przedszkolami, z organizacjami społecznymi i instytucjami kultury.

Głogowska Rewia Graffiti – w tym roku rewia rozpoczyna 25 rok działalności, przez ten czas w zajęciach uczestniczyło ponad 1000 osób – dzieci i młodzieży. Działalność rewii to przede wszystkim edukacja muzyczna, rozwój artystyczny dzieci i młodzieży, popularyzacja różnych form ekspresji artystycznej oraz zdobywanie na cotygodniowych zajęciach w Miejskim Ośrodku Kultury umiejętności tanecznych oraz wokalnych. Głogowska Rewia Graffiti prowadzi działalność koncertową w Głogowie, na terenie Polski i za granicą. Tradycją Rewii Graffiti są cykliczne koncerty z udziałem gwiazd polskiej estrady, np. Andrzejem Krzywym z De Mono, czy z Igorem Herbutem, absolwentem Rewii, a dziś znanym i charyzmatycznym artystą młodego pokolenia.

Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Za szczególne osiągnięcia dla regionu” przyznano profesorowi Wojciechowi Witkiewiczowi. Profesor jest wybitną postacią w świecie medycyny. Chirurg ogólny, naczyniowy, transplantolog. Twórca i ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Transplantacyjnej, Onkologicznej i Chemioterapii, organizator i od ponad 30 lat dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, jednej z najważniejszych placówek medycznych w regionie.

Złote odznaki honorowe „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” odebrali:

Maria Woś – Od 1958 r. związana z Polskim Radiem Wrocław. Autorka licznych audycji, słuchowisk, reportaży i felietonów. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, uhonorowana licznymi nagrodami i wyróżnieniami.

Paweł Wróblewski – doktor nauk medycznych, dziś dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu. Przez 16 lat był Radnym Województwa Dolnośląskiego, a także Marszałkiem Województwa i Przewodniczącym Sejmiku. Jako Marszałek przyczynił się do pozyskania wielu zagranicznych inwestycji na Dolnym Śląsku, m.in. firmy LG Philips. Przeprowadził największy w skali kraju proces oddłużeniowy podległych samorządowi województwa jednostek służby zdrowia. Gdy pełnił funkcję Przewodniczącego Sejmiku ustanowiono i nadano sztandar Województwa Dolnośląskiego. Aktywnie działa w samorządzie zawodowym lekarzy. Od 2016 r. jest prezesem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

Prof. Jerzy Korczak – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Nauki Administracji Instytutu Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Swą pracą w sposób znaczący przyczynił się do odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. W latach 2006 -2022 był doradcą prawnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Opracował projekty wielu znaczących uchwał, a zwłaszcza ciągle obowiązującego Statutu Województwa Dolnośląskiego z 2010 r. Jest autorem ponad 300 publikacji: monografii zbiorowych, podręczników, artykułów naukowych w znaczącej części poświęconych problematyce samorządowej, w których wielokrotnie przedstawia dokonania Województwa Dolnośląskiego i dolnośląskich gmin oraz powiatów.

Irakli Beridze – z ramienia Gruzińskiej Autonomicznej Republiki Adżarii był głównym organizatorem współpracy między Dolnym Śląskiem i Adżarią. Od 2016 roku, od podpisania porozumienia o współpracy między naszymi regionami lrakli Beridze tworzył co roku agendę tej współpracy, proponując projekty z wielu dziedzin życia społecznego: kultury, gospodarki, medycyny, edukacji, turystyki, etc., które następnie były i są realizowane na Dolnym Śląsku i w Adżarii. W ciągu 6 lat partnerskiej współpracy wspólne projekty zbudowały i wzmocniły relacje między Dolnoślązakami i Gruzinami.

Płk Artur Barański – były dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Od początku formowania brygady angażował się we wspieranie dolnośląskiej społeczności lokalnej w czasie pandemii COVID 19, działał na rzecz przyjęcia uchodźców z Ukrainy, a także podejmował liczne działania na rzecz mieszkających na Dolnym Śląsku kombatantów czasu II wojny światowej. Jest inicjatorem programów ,,Korzenie” oraz ,,Lekcje Żywej Historii”. Z inicjatywy Pułkownika dolnośląscy terytorialsi dbają o mogiły poległych bohaterów, a w dni pamięci uroczyście oddają im hołd, wspierają również organizacje uroczystości w ramach wspólnego programu wojewody i IPN „Ocalamy”.

Maciej Kieres – dziennikarz, pianista, kompozytor. Doświadczony reżyser i dokumentalista filmowy, autor i realizator widowisk muzycznych. Pomysłodawca licznych koncertów i festiwali. Od ponad 20 lat dyrektor artystyczny Festiwalu ,,Maj z Muzyką Dawną”, organizowanego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Jest organizatorem, a od 2017 r. dyrektorem artystycznym, Międzynarodowego Festiwalu Henryka Wieniawskiego. Od 22 lat zawodowo związany z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, gdzie obecnie jest kierownikiem Działu Muzyki i Projektów Audiowizualnych.

Dolnośląska Federacja Sportu – organizacja od 70 lat prowadzi swoją działalność prosportową i prospołeczną. Zrzesza dolnośląskie związki sportowe, w porozumieniu z którymi prowadzi organizacyjnie szkolenie sportowe oraz działalność popularyzatorską z zakresu sportu dzieci i młodzieży w regionie. Dolnośląska Federacja Sportu jest wieloletnim partnerem Województwa Dolnośląskiego w realizacji programów sportu powszechnego oraz organizacji prestiżowych przedsięwzięć sportowych, łącznie przeprowadziła 14-naście Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży, mających zarówno walor popularyzatorski, jak i promujący województwo w kraju.

źródło: dolnyslask.pl