fbpx

Zespół ds. polityki przestrzennej obradował na Dolnym Śląsku

Ludzie regionów – Wojciech Jankowiak, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
13 października 2023
KRZYSZTOF GRABOWSKI – wicemarszałek województwa wielkopolskiego
Ludzie regionów – Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
22 października 2023
Pokaż wszystkie

Zespół ds. polityki przestrzennej obradował na Dolnym Śląsku

W spotkaniu zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Terytorialnego wzięli udział przedstawiciele regionalnych służb planistycznych z 15 województw oraz zaproszeni goście, wśród których znalazł się Jakub Mielczarek, Dyrektor Biura Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Pierwszego dnia uczestnicy obradowali na temat bieżącej sytuacji i zadań regionalnych służb planowania przestrzennego w Polsce, które realizowane są przez 10 regionalnych biur planistycznych o statusie samorządowej jednostki oraz przez departamenty/wydziały w 6 urzędach marszałkowskich.

Kolejnym punktem była dyskusja dotycząca stanowisk na temat powołania nowego zespołu ds. polityki przestrzennej oraz wzmocnienia roli planowania przestrzennego na poziomie regionalnym, wywołana trwającą reformą systemu zarządzania rozwojem kraju oraz systemu planowania przestrzennego. W ramach tej części Pan Jakub Mielczarek zaprezentował strukturę Związku Województw RP oraz wyjaśnił rodzaje powoływanych zespołów i zasady ich funkcjonowania.

Drugiego dnia obrady zostały zorganizowane w formie warsztatów, podczas których uczestnicy, podzieleni na cztery grupy tematyczne (tj. osadnictwo, strefy gospodarcze oraz powiązania funkcjonalne, transport oraz mobilność, powiązania przyrodniczo-środowiskowe oraz krajobraz, infrastruktura techniczna oraz OZE), dyskutowali o obiektach przestrzennych, które ich zdaniem powinny być określane w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa. Wyniki warsztatów stanowią materiał wejściowy do wypracowania wspólnego stanowiska województw dotyczącego zakresu planowania przestrzennego na poziomie regionalnym.