fbpx
Local Trends – czas podsumowań
24 października 2023
Ludzie regionów – Cezary Przybylski – marszałek województwa dolnośląskiego
27 października 2023
Pokaż wszystkie

Za nami październikowe posiedzenie KWRiST

Za nami pierwsze powyborcze spotkanie Komisji Wspólnej i Samorządu Terytorialnego. Odbyło się ono 25 października 2023 r, tradycyjnie już w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. ZWRP reprezentował marszałek województwa łódzkiego – Grzegorz Schreiber, dyrektor biura ZWRP Jakub Mielczarek oraz współpracujący z nami już od kilkunastu lat adwokat Rafał Cieślik.

Do komisji dołączyli nowi członkowie reprezentujący stronę samorządową. Przywitał ich sekretarz komisji Marek Wójcik. Skład komisji został rozszerzony w związku z zapisami znowelizowanej niedawno ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.

Komisji przewodniczył Paweł Szefernaker – wiceminister MSWiA, a współprzewodniczył Grzegorz Cichy – prezes Unii Miasteczek Polskich.

Ważnym z punktu widzenia województw tematem była dyskusja na temat zakresu wsparcia Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej procesu utylizacji azbestowo-cementowych pokryć dachowych. Liczby bezlitośnie wskazują, że jeśli wymiana szkodliwych dla otoczenia pokryć ma wydarzyć się w najbliższych latach, konieczne będzie przyspieszenie procesu i jego finansowe wsparcie.

Komisja uwzględniła wniosek Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej do wydania opinii wiążącej na temat projektów rozporządzeń w sprawie:

  • sprawozdań z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego
  • udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027
  • udzielania pomocy inwestycyjnej na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027
  • udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 – wysłano 24.10.23 r.
  • udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

Pozytywną opinię uzyskał także projekt autorstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego „Program w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym dla Małopolski”. Początkowo przychylnie odniósł się do niego Zespół ds. Energii, Klimatu i Środowiska, a następnie KWRiST. Do projektu nie zgłoszono także żadnych uwag.

Szczególnie interesującym podpunktem obrad, bo dotyczącym nowej profesji, był wniosek Ministra Klimatu i Środowiska. Dotyczył on wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu – Technik Elektromobilności. ZWRP nie zgłosiło żadnych uwag, a projekt został zaopiniowany pozytywnie przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu.

Kolejne posiedzenie KWRiST zaplanowane jest na ostatnią środę listopada (29.11).