fbpx
Po kolejnym posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Środowiska ZWRP
24 października 2023
Za nami październikowe posiedzenie KWRiST
26 października 2023
Pokaż wszystkie

Local Trends – czas podsumowań

Local Trends, czyli Europejskie Forum Samorządowe odbyło się w dniach 17-18 w Poznaniu. Ważną rolę odegrały na nim województwa wielkopolskie i pomorskie, a ZWRP nie tylko miało przyjemność być partnerem wydarzenia, ale także mieć swojego reprezentanta w radzie programowej.

Local Trends to wieloletni projekt, którego celem jest skuteczna i merytoryczna dyskusja ponad podziałami, a także wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w debacie o rozwoju i otoczeniu społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju. Kreuje postawę współdziałania i dialogu między samorządami, administracją rządową, środowiskiem akademickim i biznesem dyskutując nad kluczowymi wyzwaniami i trendami. 

W ramach projektu organizowane są dwa wydarzenia: wiosną Samorządowy Kongres Finansowy, a jesienią Europejskie Forum Samorządowe. Oba tworzą przestrzeń międzysektorowej debaty i współpracy na rzecz budowania silnych i innowacyjnych regionów. Ich uczestnikami są przedstawiciele samorządów gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz włodarze miast i miasteczek, kierownicy spółek komunalnych, ale też przedstawiciele administracji, biznesu oraz środowisk naukowych.

Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa. Organizatorzy przyznają, że wysoko cenią zaangażowanie partnerów strategicznych, m.in. Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Związek Województw RP.

Zasiadający w radzie prezes ZWRP Olgierd Geblewicz przyznaje: – W tym roku zidentyfikowaliśmy aż dwanaście kluczowych dla nas wszystkich obszarów tematycznych i to wokół nich koncentrowały się panele czy debaty. Były wśród nich m.in. takie zagadnienia jak zmiany klimatu i zielona transformacja, nowe technologie w służbie optymalizacji kosztów działalności samorządów czy finanse JST w obliczu wyzwań elektromobilności. To tematy szczególnie ważne dla funkcjonowania województw.

Samorząd Wielkopolski był gospodarzem pierwszej sesji plenarnej „Umówmy się na Polskę na XXV-lecie samorządu”.

– Dla władz lokalnych najważniejszy jest dobry, uczciwy partner po stronie władz centralnych. Samorząd jest samorządem, jeśli jest wyposażony we własne środki finansowe, którymi może kreować dobra dla wspólnoty – podkreślał Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Podczas dyskusji z Jakubem Banaszkiem – Prezydentem Miasta Chełm i Dorotą Zmarzlak – wójtem gminy Izabelin zahaczono także o temat energetyki. – Wszystkim nam zależy na infrastrukturze energetycznej, jeśli jej nie będzie – nie będzie energetyki prosumenckiej. To jeden z najważniejszych celów, które z pieniędzy z KPO powinny być realizowane – tłumaczył marszałek Woźniak.

Inną ważną dyskusją była ta poświęcona współpracy samorządu z biznesem i NGO. Próbowano odpowiedzieć na pytanie, czy jest skuteczną receptą na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju? Rolę takiej współpracy chwalił Jacek Bogusławski – członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. – Jako władza samorządowa doceniamy te mniejsze jednostki, ale też organizacje pozarządowe i sami inwestujemy w ekologiczne programy. Samorządy – jeśli chcą działać skutecznie – muszą współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz z przedsiębiorcami i światem biznesu. – mówił.

Wiele uwagi poświęcono także kwestii ochrony środowiska i transformacji energetycznej. W styczniu 2023 przedstawiciele ZE PAK S.A., Wód Polskich oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podpisali porozumienie o współpracy dotyczącej odchodzenia od wytwarzania energii elektrycznej z węgla w Wielkopolsce. Na terenach po eksploatacji węgla brunatnego ma powstać siec zbiorników wodnych, które pomogą w walce z suszą – coraz większym problemem w regionie.  – Odbudowa zasobów wodnych w Wielkopolsce będzie finansowana z Funduszy Sprawiedliwej Transformacji – mówi Jacek Bogusławski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. – Dostęp do zielonej energii decyduje o konkurencyjności regionu – podkreślił z kolei Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego. 

Oprócz paneli dyskusyjnych podczas Local Trends odbyły się także prezentacje udanych projektów na Scenie Dobrych Praktyk oraz liczne spotkania w strefie expo. W trakcie wieczornej gali ogłoszone zostały natomiast wyniki trzech rankingów: “Miasta Przyjazne dla Biznesu”, “Cashless Smart City”oraz „Zielonych Finansów Samorządowych”.