fbpx

Po kolejnym posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Środowiska ZWRP

Opolskie – idealne na weekend. Powiat brzeski
22 października 2023
Local Trends – czas podsumowań
24 października 2023
Pokaż wszystkie

Po kolejnym posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Środowiska ZWRP

Za nami zdalne posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Środowiska ZWRP. Odbyło się ono 23 października, a jego głównym tematem były programy ochrony powietrza oraz kwestia informowania społeczeństwa. Spotkaniu przewodniczył przedstawiciel biura ZWRP – Michał Pabich.

Posiedzenie było okazją do omówienia kluczowych bieżących tematów z zakresu ochrony środowiska na poziomie województw. Zostało zwołane z inicjatywy pana Tomasza Pietrusiaka – zastępcę dyrektora Departamentu Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Poza stałym składem zespołu ZWRP w spotkaniu wzięli także udział zewnętrzni goście. Wśród nich były panie Agnieszka Sosnowska – Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz pani Agnieszka Więcek – Główny Specjalista w Departamencie Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Podzieliły się one informacjami na temat, nadzorowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, obecnie aktualizowanych Programów Ochrony Powietrza. Ich kluczowym założeniem jest skuteczne informowanie społeczeństwa o zagrożeniach zanieczyszczonym powietrzem. Oprócz tego ministerstwo realizuje krajowy Program Ochrony Powietrza.

Na temat działań Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wypowiadała się natomiast Pani Ewa Palma – Radca w Departamencie Monitoringu Środowiska w GIOŚ. Inspektorat nadzoruje stacje monitoringowe, z których dane trafiają do krajowego systemu powiadamiania społeczeństwa o ryzykach przekroczenia i przekroczeniach poziomów dopuszczalnych.

Bezpośrednio z tym tematem było związane trzecie wystąpienie, tym razem pani Agnieszki Ligęzy, przedstawicielki wykonawcy platformy SYSLOP, firmy PROGMAT. Pani Agnieszka wdrażała na szkoleniach dla gmin nową aplikację która ma rozwiązać istniejące problemy z obecnym informowaniem społeczeństwa. Konsultantką po stronie GIOŚ w zakresie funkcjonowania systemu SYSLOP była wspomniana wyżej pani Ewa Palma.

Dodatkowych informacji podczas zdalnego posiedzenia udzielił Pan Marcin Podgórski – Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. To właśnie region mazowiecki wiedzie prym jeśli chodzi o wdrażanie programu ochrony powietrza i stanowi dla innych województw ważny punkt odniesienia oraz źródło cennej wiedzy czy doświadczeń.


W ramach posiedzeń zespołu ZWRP oferuje pracownikom samorządów województw:

  • Szkolenia online/stacjonarne
  • Doradztwo grupowe
  • Indywidualne wsparcie eksperckie
  • Forum wymiany wiedzy i doświadczeń
  • Aktualne informacje z procesu legislacji
  • Możliwość udziału w procesie legislacji
  • Możliwość udziału w posiedzeniach plenarnych komisji i zespołów w parlamencie RP
  • Dostęp do aktualnej wiedzy specjalistycznej
  • Dostęp do literatury
  • Zunifikowane standardy kultury organizacyjnej

Struktura ZWRP obejmuje w sumie ponad 30 grup eksperckich, które pracują dla wszystkich członków korporacji Związku Województw RP. Więcej informacji o aktywnościach komisji i zespołów można znaleźć w zakładce O NAS.