fbpx
Zachodniopomorskie. Jak przydzielano środki unijne regionom
22 września 2021
Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Docieplanie budynków
6 października 2021
Pokaż wszystkie

Zachodniopomorskie stawia na rowery

Powiększa się sieć ścieżek rowerowych w Koszalinie. Przybędą ich kolejne kilometry. Inwestycję zaplanowano w centrum miasta. W realizację projektu zaangażowano środki unijne, które władzom Koszalina przekaże Urząd Marszałkowski. W poniedziałek, 27 września 2021 roku, z udziałem wicemarszałka Tomasza Sobieraja i prezydenta Piotra Jedlińskiego, odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie.

Przedsięwzięcie stanowi drugi etap rozwoju infrastruktury rowerowej w Koszalinie. Ma na celu ograniczyć ruch drogowy w centrum miasta. Nowa ścieżka rowerowa będzie mieć prawie 3 km długości.

– Każdy nowy odcinek trasy rowerowej w regionie cieszy, bo chcemy, aby Pomorze Zachodnie było jak najbardziej przyjazne cyklistom i środowisku naturalnemu. Drogi te służyć będą nie tylko miłośnikom dwóch kółek do wycieczek, ale także w codziennym życiu, by koszalinianie sprawnie i łatwo dojechali do pracy czy szkoły – zaznaczył zachodniopomorski wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Trasa powstanie wzdłuż ul. Dzierżęcińskiej na odcinku od ul. Palmowej do Lubiatowskiej  oraz ul. Wąwozowej na odcinku od ul. ks. J. Popiełuszki do Władysława IV. Oprócz drogi dla cyklistów, wybudowany zostanie także chodnik i nowe oświetlenie. Prace budowlane na pierwszej z wymienionych ulic są już mocno zaawansowane, bo na początku roku rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą robót. Niebawem ogłoszony zostanie przetarg obejmujący roboty na drugiej z ulic.

– Dzięki inwestycji stworzymy sieć dróg rowerowych, która przyczyni się do ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta – wyjaśnił prezydent Koszalina Piotr Jedliński.

Koszt inwestycji Gminy Miasto Koszalin to prawie 7,5 mln zł. Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 przeznaczy na pozytywne zmiany dla cyklistów ponad 3 mln zł. Efekty mamy poznać najpóźniej przed końcem 2022 roku.

Projekt wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.3 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”.