fbpx

Zarząd ZWRP w sprawie przygotowania projektów planowanych w ramach „Zarzadzania zasobami wodnymi”

Ze spotkania Koordynatorów ds. Ochrony Danych Osobowych
9 stycznia 2023
II Kongres ESG już niedługo
10 stycznia 2023
Pokaż wszystkie

Zarząd ZWRP w sprawie przygotowania projektów planowanych w ramach „Zarzadzania zasobami wodnymi”

W stanowisku z 8 stycznia br. Zarząd Związku Województw RP apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilne przeprowadzenie dogłębnej analizy możliwości realizacji operacji zgłaszanych przez PGW Wody Polskie w ramach „Zarządzania zasobami wodnymi” i podjęcie natychmiastowych działań mogących przyczynić się do absorpcji tych środków lub ich realokacji na inne działania w ramach PROW 2014-2020.

Samorządy województw w dalszym ciągu potwierdzają gotowość przyjęcia i szybkiej kontraktacji dodatkowych środków na realizację operacji wodno-kanalizacyjnych oraz drogowych  zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach przeprowadzonych już naborów dla których brakuje środków finansowych.

Stanowisko Zarządu ZWRP_Zasoby wodne