fbpx
Doroczny barometr regionalny i lokalny UE 
26 października 2020
Pokaż wszystkie

Zarządzanie i wdrażanie WPR w rękach regionów

zboże

Parlament Europejski przegłosował ustanowienie regionalnych instytucji zarządzających odpowiedzialnych za tworzenie, zarządzanie i wdrażanie interwencji w ramach rozwoju obszarów wiejskich. Z punktu widzenia Koalicji Europejskich AGRIREGIONS oznacza to duży krok naprzód, dzięki któremu regiony i obszary wiejskie powracają do serca wspólnej polityki rolnej.

Transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju pod względem ekologicznym, społecznym i gospodarczym może zostać przeprowadzona jedynie za pomocą oddolnego podejścia ukierunkowanego na konkretny obszar, które pozwala na dostosowanie działań do rzeczywistości w terenie. Dzisiejsze głosowanie w Parlamencie uznaje fundamentalną rolę, którą odgrywają europejskie regiony w dostosowaniu interwencji WPR do lokalnych potrzeb, a także w zakresie transformacji w kierunku bardziej zrównoważonego rolnictwa w Europie.

Koalicja Europejskich AGRIREGIONS wzywa teraz Radę i Komisję Europejską do przyjęcia stanowiska Parlamentu Europejskiego, ponieważ w kontekście zintensyfikowanej konkurencji na poziomie globalnym oraz rosnących nierównościach terytorialnych, przyszła WPR musi być bezpośrednio powiązana z europejskimi regionami i obszarami wiejskimi.

Koalicja Europejskich Regionów Rolniczych AGRIREGIONS jest głosem europejskich regionów zmobilizowanych do obrony sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłej wspólnej polityki rolnej (WPR) oraz roli regionów we wdrażaniu tej polityki. W skład Koalicji wchodzi 16 regionów z 7 państw członkowskich: Azory, Andaluzja, Autonomiczna Prowincja Bolzano – Południowy Tyrol, Owernia-Rodan-Alpy, Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Bretania, Kastylia i Léon, Emilia-Romania, Estremadura, Lombardia, Nowa Akwitania, Kraj Loary, Okręg Sibiu, Toskania, Wielkopolska.