fbpx

Ze spotkania koordynatorów ds. dostępności w urzędach marszałkowskich

Obradował Zespół ekspercki ds. ochrony środowiska ZWRP
8 listopada 2021
Edu Polskie Regiony. Service design w kulturze
18 listopada 2021
Pokaż wszystkie

Ze spotkania koordynatorów ds. dostępności w urzędach marszałkowskich

10 listopada br. w cyklicznym spotkaniu koordynatorów ds. dostępności organizowanym przez Biuro Związku Województw RP udział wzięła Magdalena Olszewska, Naczelnik Wydziału Dostępności w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przedstawicielka resortu funduszy przedstawiła informację na temat dotychczasowych efektów realizacji Programu Dostępność Plus. Mówiła także o obowiązkach wynikających z Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, koncentrując się przede wszystkim na zapisach art. 4 dotyczącego uwzględniania wymogów dostępności w zamówieniach publicznych oraz zlecaniu zadań publicznych podmiotom innym niż publiczne.

Omówione zostały minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej oraz obowiązki i szanse wynikające z ustawy dla podmiotów publicznych i innych niż publiczne.

Naczelnik zwróciła ponadto uwagę na to, o czym należy pamiętać przy umowie na realizację zadania publicznego.

Prezentacja na art 4 _ koordynatorzy urzędy marszałkowskie

Podczas spotkania koordynatorzy mieli okazję do zadawania pytań, które dotyczyły m.in. zakresu informacji o dostępności zawartej w ramach konkursów oraz dostępu alternatywnego.