fbpx
Życzenia świąteczno-noworoczne
20 grudnia 2022
Polskie Wakacje. Podsumowanie kampanii ZWRP
20 grudnia 2022
Pokaż wszystkie

Ze spotkania koordynatorów ds. zmian prawa pracy

20 grudnia 2022 r. odbyło się kolejne organizowane przez Biuro Związku Województw RP spotkanie koordynatorów ds. wdrożeń zmian w obszarze prawa pracy.

Główne tematy omawiane podczas zajęć dotyczyły: propozycji Senatu w zakresie zmiany ustawy przyjętej przez Sejm, pracy zdalnej okazjonalnej i mechanizmów prawnych umożliwiających pracodawcom kontrolę trzeźwości pracowników.

Część zajęć została poświęcona pracy warsztatowej, podczas której uczestnicy tworzyli robocze listy:

– rodzaju stanowisk pracy możliwych do realizacji w trybie zdalnym;

– stanowisk pracy w urzędach marszałkowskich, na których wykonywanie, w reżimie pracy zdalnej pracy, jest niemożliwe z przyczyn organizacyjnych,

– kroków niezbędnych do przygotowania urzędów na wdrożenie.

Spotkania koordynatorów w 2023 r. będą koncentrować się na przygotowaniu wzorów dokumentacji (regulaminów, informacji dodatkowych, zarządzeń).

Wideokonferencję prowadziła mec. Agnieszka Macura.