fbpx

Zielone zamówienia publiczne – szkolenia UZP

płeć
Raport Rady Europy w sprawie uchwał anty-LGBTI
12 lutego 2021
sztuczna inteligencja
Forum Cyfrowej Administracji Publicznej 2021
19 lutego 2021
Pokaż wszystkie

Zielone zamówienia publiczne – szkolenia UZP

elektrownia wiatrowa

Urząd Zamówień Publicznych zaprasza do udziału w szkoleniach dotyczących zielonych zamówień publicznych, które odbędą się 17 i 24 lutego br., w formule online w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 

Celem wszystkich trzech szkoleń jest upowszechnianie informacji o możliwości uwzględniania aspektów środowiskowych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia,  prezentacja przykładów realizacji zielonych zamówień publicznych i popularyzacja polityk powiązanych.

 

Szczegółowy program szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu ą dostępne tutaj: Zielone zamówienia publiczne – szkolenia – Urząd Zamówień Publicznych (uzp.gov.pl)

 

Wydarzenia adresowane są tylko do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej (w tym jednostek podległych), zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych oraz pracowników instytucji kontrolujących proces udzielania zamówień publicznych. Zasady projektu przewidują, że ten sam uczestnik może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu z zakresu zrównoważonych zamówień publicznych (społecznych i zielonych) organizowanym przez Urząd Zamówień Publicznych w projekcie „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” w latach 2020 – 2022.

W ramach zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać na adres mailowy: katarzyna.furgalska@uzp.gov.pl wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie uczestnika projektu.